11th INTERNATIONAL CONFERENCE

Golubić (Obrovački), Hrvatska, 20-25.avgust 2018.
Jedanaesti međunarodni naučni skup „Srpsko-hrvatski odnosi u 20.veku.“
Centar za istoriju, demokratiju i pomirenje
Udruga za povijest, suradnju i pomirenje


Download pdf documents:
Srpski republikanci i hrvatski nacional-republikanci 1922–1925. godine
(Golubić2018_A. Lukic, Srpski republikanci i hrvatski nacional-republikanci.pdf)
Kvisling ili srpski heroj? Ličnost i delo Milana Nedića u srpskim medijima i dikursu u vreme trajanja sudskog procesa za njegovu rehabilitaciju
(Golubić2018_A. Stojanovic – M. Nedic, kvisling ili nacionalni heroj.pdf)
Slojevi sjećanja: Historiografske kontroverze antifašističkih komemoracija u Brezovici i Srbu
(Golubić2018_B. Vignjevic, Slojevi sjecanja.pdf)
Potencijali razvoja herbalnog turizma u Severnoj Dalmaciji
(Golubić2018_Blešić i Pivac, Herbalni turizam u Dalmaciji.pdf)
Demografski razvoj i perspektive stanovništva Severne Dalmacije
(Golubić2018_D. Arsenovic, Demografski razvoj severne Dalmacije.pdf)
Hrvatsko- srpski odnosi u hrvatskom (anti)ratnom filmu- izgradnja kolektivnog identiteta filmskim interpretiranjem povijesti
(Golubić2018_D. Buljat, Hrvatski antiratni film.pdf)
Kreiranje istorije mržnje; dominantni narativi kao potencionalni distributeri međunacionanih tenzija između Srba i Hrvata
(Golubić2018_Darko Gavrilovic, Kreiranje istorije mrznje.pdf)
Identitet i sjećanje: primjer Srba u Zagrebačkoj županiji
(Golubić2018_F. Skiljan, Identitet i sjećanje.pdf)
Mogućnosti za razvoj kreativnog turizma u ruralnim područjima Bukovice
(Golubić2018_Pivac, Blesic, Kreativni turizam u Bukovici.pdf)
Croatia’s Contested Memoryscape
(Golubić2018_V. Pavlakovic, Controversial Monuments.pdf)


ZAKLJUČCI SA JEDANAESTOG NAUČNOG SKUPA U GOLUBIĆU
Na Tradicionalnom 11.skupu naučnika i političara u Golubiću (obrovačkom) okupljeni istoričari su raspravljali i doneli zaključke u vezi sa dominantnim državnim narativima i kulturi sećanja u Hrvatskoj i Srbiji i tome na koji način se političke elite služe njima u dnevno-političke svrhe. Ovom prilikom izdvajamo nekoliko preporuka okupljenih istoričara koje su vezane za uspostavu boljih političkih odnosa u regionu, učvršćivanju demokratizacije i jačanje saradnje između dve države:
Davor Pauković (Univerzitet u Dubrovniku): „Pogrešna je hiperprodukcija javnog diskursa koja manipulira prošlošću posebno u dnevno-političke svrhe. Na žalost, hrvatsko – srpski odnosi služe isključivo za održavanje neprijateljstva u regionu. Ono što možemo mi povjesničari uraditi je komemoriranje prošlosti na što objektivniji način, a ne da nam komemoriranje služi samo na gledanje parcijalne povjesti koja služi za širenje mržnje.“
Bruno Vignjević (RI-portal): „Mediji ne smiju inzistirati na senzacionalizmu kada su u pitanju traumatični događaji. U tom smislu moramo zahtjevati i poticati afirmativne medijske sadržaje u smislu suočavanja sa prošlošću. Zbog toga treba poticati kulturu sjećanja koja je tolerantna i koja saosjeća sa žrtvom druge strane, a koja ne vidi samo svoju stranu.“
Darko Gavrilović (UNS): „Treba marginalizovati narative koji podstiču mržnju koja isključuje ljude iz društva. Neophodno je osigurati takvu strukturu vlasti koja ima kapacitet razvijanja strategije partnerskih odnosa u regionu. Takva vlast sigurno ne bi vršila progone onih novinara i medija koji imaju kritički otklon prema vlasti. S druge strane, jezik kojim se služe mediji u službi autokrata je jezik koji bi trebao iščeznuti jer on kod ljudi održava živim neznanje o tome da u ratovima ne pobeđuje ni jedna od zaraćenih strana, već samo smrt. Njihovi narativi i nekultura sećanja kojima se mobilišu vojske mrtvih iz ratova 20.veka su putokazi masama ka grotlu u kojem kovitlaju mržnja, bolest i smrt.“
Okupljeni naučnici, novinari i političari doneli su sledeće preporuke vezane u vezi sa vođenjem regionalne politike pomirenja:
Neophodna je marginalizacija narativa koji podstiču mržnju koja vodi ka isključivanju ljudi iz društva
Treba osigurati takvu strukturu vlasti koja ima kapacitet razvijanja strategije partnerskih odnosa u regionu
Pogrešna je hiperprodukcija javnog diskursa koja manipuliše prošlošću posebno u dnevno-političke svrhe
Mediji ne smeju da insistiraju na senzacionalizmu kada su u pitanju traumatični događaji
Treba da se podstiču afirmativni medijski sadržaji u smislu suočavanja sa prošlošću
Raditi na podsticanju kulture sećanja koja je tolerantna i koja saoseća sa žrtvom druge strane, a koja ne vidi samo svoju stranu.


CONCLUSIONS FROM THE ELEVENTH INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE IN GOLUBIC
At the eleventh anniversary International scientific conference in Golubic Obrovacki, Republic of Croatia, held on 21st to 25th August 2018, scholars, journalists and politicians met to discuss the topic of “Croatian-Serbian Relations from 1918 to 2018”. After presentations, they reached conclusions they believe are important for Croatian-Serbian relations. According to that, Osijek major Ivica Vrkic said that “if the migrations continue to intensify, we Croats and Serbs will integrate because of the social needs.”
“We will do that because we are close, even though in those conditions media present that we are not (close)… We have a chance to try to live a better life because if we don’t, it could happen that we don’t live here at all,” he said.
Darko Gavrilovic, a historian from Serbian northern city of Novi Sad, said that malicious politicians “had transformed a period of evil into a century of hatred.”
“To stay in power by fueling hatred instead by socially responsible economy you (politicians) created inflation of media deceptions and lies. You flooded schools and sports halls, supposed to be the source of health, with raw ethnic nationalism,” he said.
“You turn criminals into martyrs and impose collective guilt to other nations,” Gavrilovic added.
He said that the region needed authorities with a capacity to develop partnerships and an economic model which would destroy personal financial interests between the political and commercial areas and stop the pauperization of people and thus turn them into “ordinary ‘yes men’.”
His colleague from the Croatian Association for History, Cooperation and Reconciliation Davor Paukovic agreed, saying that irresponsible politicians created frustration.
“But in spite of them, we can say that life goes on and shows that it can be better in this region. This generation of politicians obviously cannot face the traumatic past. That’s why both the culture of memory and states’ narratives provoke new conflicts instead of contributing to the improvement of relations,”Paukovic said.