Evropske migracione krize 1945-2015, uzroci i posledice – Andrevlje 2016

Međunarodni naučni skup – Andrevlje 31.03. do 02.04. 2016. 


Međunarodni naučni skup “Evropske migracione krize 1945-2015, uzroci i posledice” održan je u Ceptor centru na Andrevlju od 31.marta do 2.aprila 2016.godine. Na supu su učestvovali naučnici, političari i predstavnici nevladinog sektora iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Mađarske i Grčke. Tokom skupa razgovaralo se o uzrocima i posledicama političkih i ekonomskih migracionih kriza koje su se desile u Evropi u navedenom periodu.Razmatrane i analizirane su njihove posledice na politička, privredna i demografska kretanja na evropskom prostoru.

Razlog za održavanje skupa predstavlja napor okupljenih da se društva u kojima žive bolje suoče i da bolje razumeju trenutnu izbegličku krizu koja je zapljusnula Evropu, a u cilju pronalaženja konkretnih rešenja i davanja sugestija za njeno prevladavanje u budućnosti.
U vidu zaključaka sa skupa istaknuta je zabrinutost okupljenih za prisutan gubitak demokratskog i humanitarnog identiteta jednog dela Evropske unije koji podiže visoke žičane ograde i limitira pravo izbeglih i prognanih da pronađu sigurnost na prostoru Evrope. Zaključeno je da je u poslednjih godinu dana, više od milion ljudi stiglo je u Evropu, a reakcije zemalja članica Evropske unije poprilično su različite od onih koje reaguju u skladu sa visokim standardima demokratije i humanosti koje predstavlja EU do onih koji iskazuju uske nacionalističke i šovinističke stavove.
Na skupu je istaknuto da Evropska unija i zemlje Balkana proglašavaju i hvale se sopstvenim demokratskim i liberalnim vrednostima i ističu ih kao suprotnost fundamentalistima islama, a opet – imamo represivne politike koje nastoje na sve načine da zadrže decu azilante, da odvojene decu od njihovih porodica, kao i da oduzme imovinu od izbeglica.