2nd INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE

“Croatian – Serbian relations; Political cooperation and national minorities”

25 – 28. avgust 2009.
Hrvatsko – srpski odnosi; Politička saradnja i nacionalne manjine
Međunarodni naučni skup, Golubić (Obrovački), Republika Hrvatska


Download pdf documents:

Svetozar Pribićević i srpsko – hrvatska saradnja; Od Misli vodilje do Hrvatsko – srpske koalicije 1897–1905 (golubic2009_darko_gavrilovic.pdf )
Hram Svetog Save u Splitu 20 godina kasnije (1989 – 2009) (golubic2009_perica_vjekoslav.pdf )
Pravni položaj hrvatske nacionalne manjine u Srbiji (golubic2009_ljubica_djordjevic.pdf )
Djelovanje SKD “Prosvjeta” od 1944. do 1971. godine (golubic2009_filip_skiljan.pdf )
Počožaj, značaj i perspektive stranaka srpske i hrvatske manjine u Hrvatskoj i Srbiji (golubic2009_janko_veselinovic.pdf)
Božidar (Boža) Marković i Hrvati (golubic2009_mira_radojevic.pdf )
Srpsko – hrvatski odnosi u gimnazijskim udžbenicima u Srbiji (golubic2009_sanja_ristic.pdf )
Izveštavanje listova “Politika” i “Vjesnik” o godišnjici operacije Oluja, u avgustu 2009. (golubic2009_dinko_gruhonjic.pdf )
Nationalist Hegemony and Its Subversions in the Post-Yugoslav Cinema (golubic2009_ana_devic.pdf )
Položaj nacionalnih manjina u Hrvatskoj i Srbiji u 20. stoljeću u Dijalozima povjesničara / istoričara s posebnim osvrtom na teme Srba u Hrvatskoj i Hrvata u Srbiji (golubic2009_igor_graovac.pdf )
Politička tranzicija i Srbi u Hrvatskoj (golubic2009_davor_paukovic.pdf )
Položaj Hrvata u Vojvodini neposredno nakon Drugog svetskog rata ((golubic2009_nebojsa_petrovic.pdf)
From Conflict to Commemoration: Serb-Croat Relations and the Anniversaries of Operation Storm (golubic2009_vjeran_pavlakovic.pdf )


Zaključak

U Golubiću, kraj Obrovca, Republika Hrvatska, 26. i 27. avgusta 2009. godine održan je međunarodni naučni skup “Hrvatsko – srpski odnosi; politička saradnja i nacionalne manjine”. Na skupu su učestvovali naučnici iz Hrvatske i Srbije. Drugog dana skupa, nakon predstavljenih radova, naučnici su doneli zaključke. Tom prilikom oni su ocenili da politika i političari u dve zemlje ne treba da interpretiraju prošlost, već treba da je prepuste naučnicima. Stav prisutnih bio je da, u cilju jačanja političkih veza, treba raditi na zajedničkoj interpretaciji tema iz istorije odnosa dve zemlje i naroda, posebno kada je reč o temama koje su bile najčešće teme na skupu, a to su: početak razvoja hrvatsko-srpske političke saradnje, odnos medija prema prošlosti, ideologija i položaj manjina i njihovih partijskih organizacija, kao i analiza i revizija udžbenika iz istorije.

Darko Gavrilovic – CHDR Direktor
Darko Gavrilović. CHDR Direktor
Na skupu je u uvodnom izlaganju Darko Gavrilović, direktor CHDR-a, istakao da suživot Srba i Hrvata nema alternativu, ne samo jer je Evropa njihov zajednički cilj, već i zbog toga što je kulturno i duhovno nemoguće napredovati kao dva naroda koja dele jedan prostor, a da pri tome odluče da žive jedan pored drugog a ne jedan sa drugim. Živeti zajedno ne znači na silu i mimo pameti stvarati zajedničku državu, već ceniti sve kulturne, istorijske, državne i nacionalne posebnosti koje su isti razvili i negovali u svojoj prošlosti.

Okupljeni naučnici su zaključili da bi za poboljšanje hrvatsko – srpskih odnosa veliki doprinos bio u koliko bi se pronašla sredstva i dobra volja za istraživanje razbijanja Jugoslavije u okviru čega bi od posebne važnosti bilo da arhivska građa koja se nalazi na Međunarodnom sudu u Hagu bude lako dostupna. Zbog toga su okupljeni naučnici ovoj temi dali prioritet, a naglasili da danas više nema većih problema u dostupnosti arhivske građe Hrvatske i Srbije, ali da je problem novčane pomoći državnih institucija obe zemlje, kada je reč o ovakvim istraživanjima i dalje na nivou potpune nezainteresovanosti.

Naučnici su pozdravili činjenicu da su prvog dana na skupu učestvovali i politički predstavnici Srba u Hrvatskoj Milorad Pupovac i Vojislav Stanimirović, kao i politički predstavnici Hrvata u Vojvodini Petar Kuntić i Duje Runje. Na kraju sastanka političara, prof dr Milorad Pupovac je dao kratki izveštaj o postignutim dogovorima vezanim za sastanak: “Nakon razgovora o političkom iskustvu Srba u Hrvatskoj i Hrvata u Srbiji, dr. Vojislav Stanimirović i dr. Milorad Pupovac u ime SDSS-a, te Petar Kuntić i Duje Runje u ime DSHV-a suglasili su se o suradnji između njihovih stranaka te drugih manjinskih institucija. Od vlada dviju država, Hrvatske i Srbije, očekuju da realiziraju sporazum o davanju na raspolaganje imovine u Preradovićevoj 21 i 23 Srpskom kulturnom društvu Prosvjeta u Zagrebu i kuće Bana Jelačića u Petrovaradinu HNS-u. Također očekuju da se što prije sastane mješoviti Odbor za praćenje realizacije sporazuma o pravima nacionalnih manjina. Na kraju, predstavnici SDSS-a i DSHV-a, te predstavnici SNV-a i HNS-a, sastat će se tokom jeseni da dogovore druge konkretne modalitete suradnje u interesu njihovih zajednica i njihovih matičnih država.”

Mada su naučnici istakli da do politizacije istorijske nauke ne sme doći i da je i dalje prisutan problem ispolitizovanih istoričara koji pišu poželjnu istoriju, oni su poručili da prisustvo političara na skupu ne znači politizaciju skupa u Golubiću i dodali da je političarima ustupljeno mesto i mogućnost za saradnju kako bi se unapredio položaj nacionalnih manjina u Srbiji i Hrvatskoj, te da okupljeni naučnici u celosti podržavaju njihovu plemenitu inicijativu.

Skup su organizovali Institut za istorijsku pravdu i pomirenje iz Holandije i novosadski Centar za istoriju, demokratiju i pomirenje, uz pomoć Dijaloga iz Zagreba, grada Novog Sada, grada Obrovca, Sekretarijata za izbeglice Srbije, Ministarstva za dijasporu Republike Srbije, Srpskog narodnog vijeća iz Hrvatske i Balkan fonda.

Darko Gavrilović / Dinko Gruhonjić

Conference: “Croatian-Serbian Relations: Political Cooperation and National Minorities”

An international conference entitled ‘Croatian-Serbian Relations: Political Cooperation and National Minorities’ took place August 26-27, 2009 in Golubić, near Obrovac in Croatia, bringing together 20 historians and sociologists as well as politicians from Croatia and Serbia. After presenting and discussing their papers, the scholars concluded the conference on the second day, noting that politics and politicians of these two countries do not have the legitimacy or mandate to interpret the past; instead, these tasks should be given to scholars. The position of those present was that, in order to strengthen political relations, an effort should be made to reach a joint interpretation of the topics relating to the history of political relations between the two countries and nations, especially the topics addressed at the conference, including the beginning and development of Croatian-Serbian political cooperation; the attitude of the media towards the past; ideology and the position of minorities and their political organizations; and an analysis and revision of the history textbooks. The assembled scholars concluded that it would be beneficial for the improvement of Croatian-Serbian relations to find resources and good will to research the Yugoslav break-up. Of particular importance in this respect would be the availability of archival material from the Hague Tribunal. The scholars prioritized this issue. There are no longer any major obstacles in accessing the archival material in Serbia and Croatia; rather, the problem can be traced to a lack of resources and political will from governmental institutions in both countries which would enable such a research project.

In his opening speech, Darko Gavrilović, CHDR Director, pointed out that peaceful coexistence between Serbs and the Croats is necessary, not only because joining the European Community is their common goal, but also because it is impossible to develop culturally and socio-economically as long as two nations with similar and overlapping geography, culture, history, religion, etc. decide to live next to each other instead of living with each another. A shared existence does not mean enforcing the creation of a joint state, but showing appreciation and respect for all cultural, historical, state and national distinctions developed and fostered by the nations throughout their histories.

The scientists greeted the fact that the conference was attended by political representatives of the Serbs in Croatia, Milorad Pupovac and Vojislav Stanimirović, as well as political representatives of the Croats in Vojvodina, Serbia, Petar Kuntić and Duje Runje. At the end of the politicians’ meeting, Prof. PhD. Milorad Pupovac offered a short summary of the agreements made at this meeting: ‘After a discussion about the political experiences of the Serbs in Croatia and the Croats in Serbia, PhD. Vojislav Stanimirović and PhD. Milorad Pupovac on behalf of the Independent Democratic Serbian Party (IDSP), and Petar Kuntić and Duje Runje on behalf of the Democratic League of Croats in Vojvodina (DLCV), agreed on a collaboration between their political parties and other minority institutions. The governments of the two states, Croatia and Serbia, are expected to realize the agreement on making the property located at 21 and 23 Preradovićeva Street in Zagreb available for use to the Serbian Cultural Association ‘Prosvjeta’ as well as the houses of Ban Jelačić in Petrovaradin to the Croatian People’s Party. We also expect a Mixed Supervising Committee for the realization of the agreement on Minority Rights to meet as soon as possible. Finally, the representatives of the IDSP and DLCV, as well as the Croatian People’s Party and the Serb National Council decided to meet during the fall to talk about other concrete modalities of cooperation which would serve the best interests of their communities and parent states.’

Although the scholars emphasized that the politicization of historical inquiry is unacceptable, and that the problem of historians with politically colored views is still common, they underlined that the presence of the politicians at the conference did not imply that the meeting in Golubic was influenced by politics. The politicians were hosted and given a chance to establish political cooperation to improve the status of national minorities in Serbia and Croatia, and the gathered scholars wholeheartedly supported this laudable initiative.

The conference was organized by the Institute for Historical Justice and Reconciliation (IHJR) from the Netherlands and the Novi Sad-based Center for History, Democracy and Reconciliation (CHDR) with assistance from the Dialogue from Zagreb, City of Novi Sad, the Town of Obrovac, the Secretariat for Refugees of Serbia, the Ministry for Diaspora of the Serbian Government, the Serbian National Council from Croatia, the Balkan Fund, and the Sigrid Rausing Trust.

Darko Gavrilović / Dinko Gruhonjić