“Nasilje u evropskoj istoriji 20.veka: komemoracije, dokumenti, obrazovanje”

U periodu od 5. do 8. juna 2017.godine, predstavnici Centra za istoriju, demokratiju i pomirenje učestvovali su na simpoziju “Nasilje u evropskoj istoriji 20.veka: komemoracije, dokumenti, obrazovanje” u organizaciji European Network Remembrance and Solidarity. Simpozij je organizovan u saradnji sa Belgijskom kraljevskom akademijom nauka i umetnosti kao i sa Evropskim parlamentom. Na simpoziju je više od 120 učesnika analiziralo20. vek u Evropi, kao “vek nasilja” koji je taj naziv dobio zbog enormnog broja ubijenih, zatvaranih, mučenih ili raseljenih u Evropi tokom poslednjih stotinu godina. Osim brojnih ratova, uključujući dva svetska rata, koji su doneli desetine miliona mrtvih i obogaljenih, savremene države su se i uključile u nasilje prema svojim građanima. Povećanje državnog nasilja oslabilo je demokratiju, ugrozilo ljudska prava i na kraju dovelo do stvaranja totalitarnih režima. Stoga su se okupljeni naučnici, političari i aktivisti iz nevladinog sektora fokusirali prvenstveno na različite fenomene nasilja i njihove posledice na istoriju 20. veka, kao i na to kako bi trebalo da ih savremeno evropsko društvo pamti. Zbog toga su se okupljeni fokusirali na fenomen uključivanja država i ideologija u široko rasprostranjenu upotrebu nasilja radi ostvarivanja političkih ciljeva.


VIOLENCE IN 20TH-CENTURY EUROPEAN HISTORY: COMMEMORATING, DOCUMENTING, EDUCATING
6-8 JUNE 2017, BRUSSELS

The conference had focus on the phenomenon of the involvement of states and ideologies in the widespread use of violence to enforce objectives. Within the ‘facts-and-memory’ approach, scholars had a chance to present the different experiences of violence within Central-Eastern and Western Europe, and ask what forms of violence are legitimate, as well as how they are remembered, taught and exhibited in both parts of Europe.