Trinaesti međunarodni naučni skup „Srpsko – hrvatski odnosi, ekstremizam kao faktor destabilizacije regiona“

Trinaesti međunarodni naučni skup „Srpsko -hrvatski odnosi, ekstremizam kao faktor destabilizacije regiona“

Centar za istoriju, demokratiju i pomirenje
Udruga za povijest, suradnju i pomirenje

Na Trinaestom međunarodnom naučnom skupu „Hrvatsko-srpski odnosi, ekstremizam kao faktor destabilizacije regiona“ koji je održan u Golubiću (obrovačkom) 24. avgusta 2020, u formi internet konferencije, učestvovali su naučnici i političari iz Srbije i Hrvatske. 

Tom prilikom iznesena je jednodušna ocena da srpsko-hrvatski odnosi se i dalje nalaze pod pritiskom političkog ekstremizma, ali da najnovija dešavanja na političkoj sceni u Hrvatskoj daju nadu u popravak međunacionalnih odnosa. 

Od strane političara je sugerisana neophodnost unapređivanja odnosa i to kroz popravljanje položaja srpske odnosno hrvatske zajednice u dve države što bi trebalo da bude vidljivo kroz participaciju obe manjine u onim delovima vlasti koji su bitni za njihov opstanak i razvoj. 

Naučnici su podržali inicijjativu kojom bi se pokrenuli naučni i privredni međudržavni projekti koji bi doprineli razvoju regiona. Takođe, istaknuta je važnost eliminisanja ekstremističkog nasilja kao i marginalizacije ekstremno desnih stranaka u cilju uspostavljanja boljih odnosa između dve države što bi vodilo ka realizaciji politike regionalne stabilnosti i pomirenja.

Scholars and politicians from Serbia and Croatia participated in the Thirteenth International Scientific Conference Croatian-Serbian Relations, Extremism as a Factor of Destabilizing the Region”, which was held in Golubić (Obrovac) on August 24, 2020, in the form of internet conference. 

On that occasion, a unanimous assessment was made that Serbo-Croatian relations are still under the pressure of political extremism, but that the latest developments on the political scene in Croatia give hope for the improvement of Serbo-Croat political relations. 

Politicians suggested the need to build on relations by improving the position of the Serbian and Croatian communities in the two countries, which should be visible through the participation of both minorities in those parts of government that are important for their survival and development. 

The scholars gave a support to an initiative that launches scientific and economic interstate projects that have contributed to the development of the region. Also, the importance of eliminating extremist violence as well as the marginalization of extreme right-wing parties was emphasized in order to establish better relations between the two countries, which would lead to the realization of a policy of regional stability and reconciliation.