14th INTERNATIONAL CONFERENCE

Četrnaesti međunarodni naučni skup „Hrvatsko-srpski odnosi - pitanja nacionalnih manjina, politički mitovi, dominantni narativi i kultura sećanja“

Centar za istoriju, demokratiju i pomirenje Udruga za povijest, suradnju i pomirenje
Na Četrnaestom međunarodnom naučnom skupu „Hrvatsko-srpski odnosi – pitanja nacionalnih manjina, politički mitovi, dominantni narativi i kultura sećanja”, u Golubiću kod Obrovca u Hrvatskoj koji je održan od 23 do 26.avgusta 2021.godine zaključeno je da politički odnosi državnih vrhova Republike Hrvatske i Republike Srbije ne postoje. U regionu nedostaje konzistentno vođenje politike regionalne stabilnosti i pomirenja. Od 2012, godine nema iskoraka u hrvatsko-srpskim odnosima, a EU pokazuje sve manje interesa za rešavanja tih pitanja. Istaknuto je da su Hrvati u Srbiji isključeni iz procesa donošenja odluka. I Srbi u Hrvatskoj i Hrvati u Srbiji i dalje imaju negativni status u javnosti što je posledica političkih mitova, dominantnih narativa i nekritičkih kultura sećanja. Ipak, postoje i pozitivni pomaci u odnosima dva naroda. Oni se odnose na popravljen položaj Hrvata u Vojvodini kada je reč o institucijama kulture i obrazovanja, a za Srbe povratnike u Dalmaciji je istaknuto da se situacija popravila ne samo participacijom predstavnika Srba u procesima donošenja odluka već i u učestvovanju srpske populacije u turističkom razvoju Hrvatske kroz posebno dinamično učestvovanje u svim vidovima ruralnog turizma.
At the Fourteenth Scientific Conference “Croatian-Serbian Relations – Minority Issues in Southeast Europe: Political Myths, Memory and Reconciliation“ that was held in Golubić near Obrovac in Croatia, from 23 to 26 August 2021, it was concluded that political relations between the state leaders of the Republic of Croatia and the Republic of Serbia do not exist. Consistent policy of regional stability and reconciliation is not implemented. Since 2012, there have been no strides in Croatian-Serbian relations, and the EU is showing less and less interest in resolving these issues. It was pointed out that Croats in Vojvodina are excluded from the political decision-making process in Serbia. Both Serbs in Croatia and Croats in Serbia still have a negative status in public life, which is an effect of political myths, dominant narratives and uncritical cultures of memory. However, there are also positive developments in the relations between the two nations. They refer to the improved position of Croats in Vojvodina when it comes to cultural and educational institutions. Serbian representatives in Croatia are involved in decision-making processes but also Serbian returnees participate in development of Croatian tourism strategies throu dynamic participation in all aspects of rural tourism.

Download pdf documents:

Darko Gavrilović: Moguća rešenja i problemi u procesu uspostavljanja održivog mira
(D. Gavrilović, MOGUĆA REŠENJA I PROBLEMI U PROCESU USPOSTAVLJANJA ODRŽIVOG MIRA.pdf)

Davor Pauković: Hrvatsko-srpski odnosi u sjeni trauma 20. stoleća
(D. Pauković, HRVATSKO-SRPSKI ODNOSI U SJENI TRAUMA 20.STOLJEĆA.pdf)

Filip Škiljan: Kako je sačuvan mir u posledjem ratu između Hrvata i Srba
(F. Škiljan, KAKO JE SAČUVAN MIR U POSLJEDNJEM RATU IZMEĐU HRVATA I SRBA.pdf)

Ivana Blešić, Snežana Besermenji: Potencijali razvoja avanturističkog turizma
(I. Blešić, S. Besermenji, POTENCIJALI RAZVOJA AVANTURISTIČKOG TURIZMA.pdf)

Janko Veselinović, Milica Veselinović: Razvoj ruralnog turizma na području Severne Dalmacije
(J. Veselinović, M. Veselinović, RAZVOJ RURALNOG TURIZMA NA PODRUČJU SEVERNE DALMACIJE.pdf)

Katarina Damčević: Myths, radical right meaning – making, and the question of the future
(K. Damčević, MYTHS, RADICAL RIGHT MEANING – MAKING, AND THE QUESTION OF THE FUTURE.pdf)

Miloš Petrović: Izolacionistički narativi u Srbiji
(M. Petrović, IZOLACIONISTIČKI NARATIVI U SRBIJI.pdf)

Snežana Besermenji, Ivana Blešić: Mogućnost razvoja konjičkog turizma
(S. Besermenji, I. Blešić, MOGUĆNOST RAZVOJA KONJIČKOG TURIZMA.pdf)

Tamara Božović, Tatjana Pivac: Spori turizam kao prilika za revitalizaciju napuštenih ruralnih područja u Severnoj Dalmaciji
(T. Božović, T. Pivac, SPORI TURIZAM KAO PRILIKA ZA REVITALIZACIJU NAPUŠTENIH RURALNIH PODRUČJA.pdf)

Tatjana Pivac, Tamara Božović: Stanje i mogućnosti za razvoj izletničkog turizma na području Dalmatinske Bukovice i Ravnih Kotara zasnovanog na kulturnim motivima
(T. Pivac, T. Božović,STANJE I MOGUĆNOSTI ZA RAZVOJ IZLETNIČKOG TURIZMA.pdf)

Željko Vaško: Agroturizam na povratničkim porodičnim poljoprivrednim gazdinstvima kao osnova razvoja ruralnog turizma u Sjevernoj Dalmaciji
(Ž. Vaško – AGROTURIZAM NA POVRATNIČKIM IMANJIMA.pdf)

ZBORNIK RADOVA 2021: Hrvatsko – srpski odnosi u 20.veku
(Zbornik 2021.pdf)