Ana Trbović

Članica savetodavnog odbora

Savetodavni odbor CHDR

Dr Ana S. Trbović predaje Evropsku integraciju i javnu upravu na Fakultetu za ekonomiju, finansije i administraciju (FEFA) Univerziteta Singidunum u Beogradu, Srbija, i radi kao konsultant za različite međunarodne organizacije. Od 2002. do 2006. godine, dr Trbović je bila pomoćnik ministra za međunarodne ekonomske odnose u Vladi Srbije, zadužena za koordinaciju procesa pristupanja Srbije EU i politiku stranih ulaganja. Radila je na sprovođenju Dejtonskog sporazuma u Bosni 1997. godine i aktivno podržavala napore demokratizacije u Srbiji tokom devedesetih godina. Doktorirala je na Flečer školi prava i diplomatije. Magistar je prava i diplomatije (Flečer škola, Tafts i Harvard) i magistar javne uprave (Kenedi škola, Harvard). Usavršavala se u oblasti evropskih politika na SciencesPo u Parizu. Završila je tri fakulteta – ekonomiju, međunarodne odnose i francusku književnost. Autorka je knjiga «Pravna geografija raspada Jugoslavije» (Oksford, 2008).