Upoznajte se sa našim aktivnostima

Arhiva CHDR

od 2007. godine do danas

Informišite se o svim aktivnostima

Centar za istoriju, demokratiju i pomirenje je od 2007. godine do danas bio organizator mnogobrojnih aktivnosti koje podstiču razvoj i jačanje demokratskih odnosa u regionu. 

Članovi CHDR-a svojim radom na međunarodnim projektima i konferencijama pridonose politici regionalne stabilnosti i pomirenja.

 CHDR doprinosi razvoju demokratije kroz organizaciju skupova, okruglih stolova, letnjih škola i filmsku produkciju u okviru kojih se bave temama vezanim za: zaštitu i održivi razvoj manjinskih prava, pitanja vezana za izbeglice i migrante, kulturu sećanja, politiku regionalne stabilnosti i pomirenja, spoznaju savremene istorije kroz dijalog i saradnju u cilju boljeg razumevanja društvenih procesa u regionu, Holokaust i antisemitizam.