No Image

Promocija knjige “Srbi u Hrvatskoj – put ka očuvanju identiteta”

Promocija knjige autora Darka Gavrilovića i Janka Veselinovića “Srbi u Hrvatskoj – put ka očuvanju identiteta” održana je 16.marta na Teološkom fakultetu u Beogradu. Na promociji su učestvovali autori i jedan od recenzenata, Pavle Runić. Knjiga predstavlja višegodišnji plod rada...
read more
No Image

Minority Issues in Southeast Europe: Political Myths, Memory and Reconciliation -Towards a More Peaceful Future

Minority Issues in Southeast Europe: Political Myths, Memory and Reconciliation Towards a More Peaceful Future. On behalf of both the New York University Program in International Relations, and the Center for History, Democracy, and Reconciliation (CHDR), we c...
read more
No Image

Trinaesti međunarodni naučni skup „Srpsko – hrvatski odnosi, ekstremizam kao faktor destabilizacije regiona“

Trinaesti međunarodni naučni skup „Srpsko -hrvatski odnosi, ekstremizam kao faktor destabilizacije regiona“ Centar za istoriju, demokratiju i pomirenjeUdruga za povijest, suradnju i pomirenje Na Trinaestom međunarodnom naučnom skupu „Hrvatsko-srpski ...
read more
No Image

Dokumentovanje izbeglištva, povratka i migratornih kretanja na području Srbije i Hrvatske

Dokumentovanje izbeglištva, povratka i migratornih kretanja na području Srbije i Hrvatske (studija slučaja: Demografski razvoj i promene stanovništva na prostoru Republike Srpske Krajine) Decembar 2019. – Juni 2020. Centar za istoriju, demokratiju i pomi...
read more