„Holokaust u jugoistočnoj Evropi“

Članovi CHDRa su prisustvovali regionalnalnoj konferenciji pod nazivom “Holokaust u jugoistočnoj Evropi”, koja je održana 25. i 26. maja 2015. godine u Bukureštu.