Edin Radušić

Član upravnog odbora

Upravni odbor CHDR

Edin Radušić je rođen 1970. godine u Udovičićima, opština Foča. Diplomirao istoriju na Filozofskom fakultetu u Sarajevu 1999. godine, magistrirao jugoistočnoevropske studije u Atini 2000. godine, masterirao istoriju Bosne i Hercegovine u 19. i 20. veku na Filozofskom fakultetu u Sarajevu 2004, doktorirao na Filozofskom fakultetu u Sarajevu 2008. godine. Od 2009. godine predavač je na Odseku za istoriju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.  Njegova naučna oblast je istorija Bosne i Hercegovine u 19. i 20. veku u širem evropskom kontekstu. Autor je više monografija i naučnih radova i koautor udžbenika i dva priručnika za nastavnike za istoriju za sedmi razred osnovne škole. Edin Radušić je aktivni član Euroclio HIP-a, Bosna i Hercegovina.