Home

Četrnaesti međunarodni naučni skup „Hrvatsko-srpski odnosi - pitanja nacionalnih manjina, politički mitovi, dominantni narativi i kultura sećanja

Na Četrnaestom međunarodnom naučnom skupu „Hrvatsko-srpski odnosi – pitanja nacionalnih manjina, politički mitovi, dominantni narativi i kultura sećanja”, u Golubiću kod Obrovca u Hrvatskoj koji je održan od 23 do 26.avgusta 2021.godine zaključeno je da politički odnosi državnih vrhova Republike Hrvatske i Republike Srbije ne postoje. U regionu nedostaje konzistentno vođenje politike regionalne stabilnosti i pomirenja. 

Od 2012, godine nema iskoraka u hrvatsko-srpskim odnosima, a EU pokazuje sve manje interesa za rešavanja tih pitanja. Istaknuto je da su Hrvati u Srbiji isključeni iz procesa donošenja odluka. I Srbi u Hrvatskoj i Hrvati u Srbiji i dalje imaju negativni status u javnosti što je posledica političkih mitova, dominantnih narativa i nekritičkih kultura sećanja. Ipak, postoje i pozitivni pomaci u odnosima dva naroda. Oni se odnose na popravljen položaj Hrvata u Vojvodini kada je reč o institucijama kulture i obrazovanja, a za Srbe povratnike u Dalmaciji je istaknuto da se situacija popravila ne samo participacijom predstavnika Srba u procesima donošenja odluka već i u učestvovanju srpske populacije u turističkom razvoju Hrvatske kroz posebno dinamično učestvovanje u svim vidovima ruralnog turizma.

Vidi više…

Minority Issues in Southeast Europe: Political Myths, Memory and Reconciliation -Towards a More Peaceful Future

Minority Issues in Southeast Europe: Political Myths, Memory and Reconciliation

Towards a More Peaceful Future.

On behalf of both the New York University Program in International Relations, and the Center for History, Democracy, and Reconciliation (CHDR), we cordially invite you to participate in our Webinar Series on Political Myths, Memory and Reconciliation: Towards a More Peaceful Future. The webinar will be held on April 22 and April 29, 2021.

As the second part of the project, scholars and politicians will participate in the Fourteenth International Scientific Conference about Croat – Serb Political relations: “Minority Issues in Southeast Europe: Political Myths, Memory and Reconciliation – Towards a More Peaceful
Future”. Conference will be held in Golubić (Obrovac) from August 22 to August 26, 2021. 

WEBINAR SERIES:

Day 1 – April 22, 2021
Keynote Speech: 9AM – 9:30AM EST (15:00 – 15:30 CET)
John Fousek
Darko Gavrilović

Panel 1: Transitional Justice: 9:30AM – 11:00AM EST (15:30 – 17:00 CET)
Panel 2: Contested Histories and Memorialization: 11:30AM – 1PM EST (17:30 – 19:00 CET)

Day 2 – April 29, 2021
Panel 1: Myths and Nationalism 9:30AM – 11:00AM EST (15:30 – 17:00 CET)
Panel 2: Local Development, Youth Entrepreneurship and Reconciliation 11:30AM – 1PM EST (17:30 – 19:00 CET)

The program is planned for 22. April and 29. April 2021. It will be hosted online, as a Zoom Webinar.

Trinaesti međunarodni naučni skup „Srpsko – hrvatski odnosi, ekstremizam kao faktor destabilizacije regiona“

Trinaesti međunarodni naučni skup „Srpsko -hrvatski odnosi, ekstremizam kao faktor destabilizacije regiona“

Centar za istoriju, demokratiju i pomirenje
Udruga za povijest, suradnju i pomirenje

Na Trinaestom međunarodnom naučnom skupu „Hrvatsko-srpski odnosi, ekstremizam kao faktor destabilizacije regiona“ koji je održan u Golubiću (obrovačkom) 24. avgusta 2020, u formi internet konferencije, učestvovali su naučnici i političari iz Srbije i Hrvatske. 

Tom prilikom iznesena je jednodušna ocena da srpsko-hrvatski odnosi se i dalje nalaze pod pritiskom političkog ekstremizma, ali da najnovija dešavanja na političkoj sceni u Hrvatskoj daju nadu u popravak međunacionalnih odnosa. 

Od strane političara je sugerisana neophodnost unapređivanja odnosa i to kroz popravljanje položaja srpske odnosno hrvatske zajednice u dve države što bi trebalo da bude vidljivo kroz participaciju obe manjine u onim delovima vlasti koji su bitni za njihov opstanak i razvoj. 

Naučnici su podržali inicijjativu kojom bi se pokrenuli naučni i privredni međudržavni projekti koji bi doprineli razvoju regiona. Takođe, istaknuta je važnost eliminisanja ekstremističkog nasilja kao i marginalizacije ekstremno desnih stranaka u cilju uspostavljanja boljih odnosa između dve države što bi vodilo ka realizaciji politike regionalne stabilnosti i pomirenja.

Scholars and politicians from Serbia and Croatia participated in the Thirteenth International Scientific Conference Croatian-Serbian Relations, Extremism as a Factor of Destabilizing the Region”, which was held in Golubić (Obrovac) on August 24, 2020, in the form of internet conference. 

On that occasion, a unanimous assessment was made that Serbo-Croatian relations are still under the pressure of political extremism, but that the latest developments on the political scene in Croatia give hope for the improvement of Serbo-Croat political relations. 

Politicians suggested the need to build on relations by improving the position of the Serbian and Croatian communities in the two countries, which should be visible through the participation of both minorities in those parts of government that are important for their survival and development. 

The scholars gave a support to an initiative that launches scientific and economic interstate projects that have contributed to the development of the region. Also, the importance of eliminating extremist violence as well as the marginalization of extreme right-wing parties was emphasized in order to establish better relations between the two countries, which would lead to the realization of a policy of regional stability and reconciliation.

TRINAESTI MEĐUNARODNI NAUČNI SKUP

„Srpsko-hrvatski odnosi u 20.veku“

U periodu od 23 do 27.avgusta 2020, u Golubiću (obrovačkom) u organizaciji Centra za istoriju, demokratiju i pomirenje iz Novog Sada i Udruge za povjest, suradnju i pomirenje iz Golubića (obrovačkog) održaće se trinaesti tradicionalni naučni skup „Srpsko-hrvatski odnosi u 20.veku“. Tema ovogodišnjeg skupa je ekstremizam kao faktor destabilizacije odnosa u regionu. Učesnici skupa će raditi podeljeni u dve sesije.U sesiji koja će za temu imati ekstremizam kao faktor destabilizacije odnosa u regionu naučnici će razgovarati o problemima u odnosima dve zemlje koji su vezani za pomenutu temu. U sesiji koja će za temu imati formiranje klastera i korišćenje novih tehnologija u cilju razvoja ruralnih sredina u Severnoj Dalmaciji naučnici će razgovarati o poljoprivrenim i turističkim potencijalima pomenutog dela Dalmacije.

conflict.haridusekraan.ee

Darko Gavrilović, Professor of History, Novi Sad

Darko Gavrilović is a history professor at the Faculty of Scienef editor of the journal “Serb-Croat Relatce in Novi Sad, Serbia. He is a visiting professor at the Faculty of European Legal and Political Studies in Novi Sad, Serbia. Darko is the chiions in 20th century,” an editor of the journal „Polis Culture,” adviser of the Euroclio organisation in Bosnia and Herzegovina, and a member of the Association of Writers of Vojvodina. He was a visiting professor at Charles University Prague and University of Lodz. Professor Gavrilović’s research is focused on Serb – Croat political relations in the 20th century, political myths, and cultural studies.

What can you tell us about CHDR (Center for History, Democracy, and Reconciliation)? When was it founded, what are the goals, which activities do you focus on?

CHDR was founded in 2007 with the initiative by researchers from the former Yugoslav region and with cooperation with the (then) director of the Institute for Historical Justice and Reconciliation from Salzburg, professor Elazar Barkan. The main goal of founding CHDR was the creation of a network of researchers and politicians who want to contribute to establishing a regional politics of reconciliation, which is in direct opposition with the current state of affairs. That means…

See more/Vidi više…

DVANAESTI MEĐUNARODNI NAUČNI SKUP

"HRVATSKO-SRPSKI ODNOSI U 20.VEKU; IZBEGLIŠTVO, POVRATNICI I IDEOLOGIJA KAO FAKTORI IZGRADNJE IDENTITETA"

Golubić (Obrovački), Hrvatska, 22-25.avgust 2019. Centar za istoriju, demokratiju i pomirenje Udruga za povijest, suradnju i pomirenje.

U period od 22 do 25.8.2019, u Golubiću (obrovačkom) održan je Dvanaesti međunarodni naučni skup i skup političara iz Srbije i Hrvatske pod nazivom „Hrvatsko-srpski odnosi; izbeglištvo, povratnici i ideologija kao faktori izgradnje identiteta“. Na skupu su učestvovali naučnici, predstavnici nevladinog sektora i politički predstavnici stranaka i pokreta koji zastupaju ideje tolerancije i saradnje u regonu.Organizatori skupa su bili Centar za istoriju, demokratiju i pomirenje iz Novog Sada i Udruga za povijest, suradnju i pomirenje iz Obrovca. Na skupu se insistiralo na odlučnom suprotstavljanju dominantnim narativima, političkim mitovima I šovinizmom obojenoj kulturi sećanja kao remetilačkim faktorima u procesu regionalne politike pomirenja.

Istaknut je značaj rada na unapređenju položaja srpske manjine u Hrvatskoj i hrvatske manjine u Srbiji, ali i na analizi položaja i odnosa prema izbeglicama u poslednjih godinu dana. Analizirano je u kolikoj meri se zloupotrebljavaju izbeglice, povratnici i nacionalne manjine od strane pojedinih političara kada je reč o mirnoj koegzistenciji i rešavanju političkih kriza u regionu. Kao pozitivan primer unapređenja položaja povratnika ali i potencijalna rešenja za ostanak stanovništva u ruralnim krajevima Hrvatske, široj publici su predočeni radovi uglednih profesora koji se bave ruralnim turizmom i agroekonomijom. Vidi više …

"Srpska kultura i državno uređenje - dva vida inkluzije i integracije za tražioce azila i migrante"

Centar za istoriju, demokratiju i pomirenje kao institucija civilnog društva pokrenula je projekt pod pokroviteljstvom Komeserijata za izbeglice i raseljena lica Republike Srbije i Saveznog ministarstva pravosuđa i policije Švajcarske čiji cilj je prevazilaženje problema koji se nameću tokom migrantske krize, a koji su od značaja za popravljanje i unapređivanje položaja populacije migranata i tražilaca azil. Vidi više…

ZAKLJUČCI SA JEDANAESTOG NAUČNOG SKUPA U GOLUBIĆU

Na Tradicionalnom 11.skupu naučnika i političara u Golubiću (obrovačkom) okupljeni istoričari su raspravljali i doneli zaključke u vezi sa dominantnim državnim narativima i kulturi sećanja u Hrvatskoj i Srbiji i tome na koji način se političke elite služe njima u dnevno-političke svrhe. Ovom prilikom izdvajamo nekoliko preporuka okupljenih istoričara koje su vezane za uspostavu boljih političkih odnosa u regionu, učvršćivanju demokratizacije i jačanje saradnje između dve države:

Davor Pauković (Univerzitet u Dubrovniku): „Pogrešna je hiperprodukcija javnog diskursa koja manipulira prošlošću posebno u dnevno-političke svrhe. Na žalost, hrvatsko – srpski odnosi služe isključivo za održavanje neprijateljstva u regionu. Ono što možemo mi povjesničari uraditi je komemoriranje prošlosti na što objektivniji način, a ne da nam komemoriranje služi samo na gledanje parcijalne povjesti koja služi za širenje mržnje.“
Bruno Vignjević (RI-portal): „Mediji ne smiju inzistirati na senzacionalizmu kada su u pitanju traumatični događaji. U tom smislu moramo zahtjevati i poticati afirmativne medijske sadržaje u smislu suočavanja sa prošlošću. Zbog toga treba poticati kulturu sjećanja koja je tolerantna i koja saosjeća sa žrtvom druge strane, a koja ne vidi samo svoju stranu.“
Darko Gavrilović (UNS): „Treba marginalizovati narative koji podstiču mržnju koja isključuje ljude iz društva. Neophodno je osigurati takvu strukturu vlasti koja ima kapacitet razvijanja strategije partnerskih odnosa u regionu. Takva vlast sigurno ne bi vršila progone onih novinara i medija koji imaju kritički otklon prema vlasti. S druge strane, jezik kojim se služe mediji u službi autokrata je jezik koji bi trebao iščeznuti jer on kod ljudi održava živim neznanje o tome da u ratovima ne pobeđuje ni jedna od zaraćenih strana, već samo smrt. Njihovi narativi i nekultura sećanja kojima se mobilišu vojske mrtvih iz ratova 20.veka su putokazi masama ka grotlu u kojem kovitlaju mržnja, bolest i smrt.“

Okupljeni naučnici, novinari i političari doneli su sledeće preporuke vezane u vezi sa vođenjem regionalne politike pomirenja:

Neophodna je marginalizacija narativa koji podstiču mržnju koja vodi ka isključivanju ljudi iz društva
Treba osigurati takvu strukturu vlasti koja ima kapacitet razvijanja strategije partnerskih odnosa u regionu. Pogrešna je hiperprodukcija javnog diskursa koja manipuliše prošlošću posebno u dnevno-političke svrhe. Mediji ne smeju da insistiraju na senzacionalizmu kada su u pitanju traumatični događaji. Treba da se podstiču afirmativni medijski sadržaji u smislu suočavanja sa prošlošću
Raditi na podsticanju kulture sećanja koja je tolerantna i koja saoseća sa žrtvom druge strane, a koja ne vidi samo svoju stranu.

Don’t allow yourself to become a weapon of others who will kill your inner peace. You’re not the noise of anothers political passions. Your life is only yours.Direct yourself towards those who value peace and love.

Ne dozvolite sebi da postanete oružje u rukama onih koji bi da ubiju vaš unutrašnji mir. Vi niste buka tuđih političkih strasti. Vaš život pripada samo vama.Okrenite se ka onima koji cene mir i ljubav.
Ph.D. Darko Gavrilović – Director

Dr Darko Gavrilovic

ABOUT CHDR

The central theme of work in the Center for History, Democracy and Reconciliation (CHDR) is to foster cooperation in the divided region and to promote democratic values and reconciliation. The CHDR have a modern, democratic political influence on our societies which emphasizes tolerance.