Home


 

DVANAESTI MEĐUNARODNI NAUČNI SKUP 

“SRPSKO-HRVATSKI ODNOSI U 20.VEKU”

Golubić (Obrovački), Hrvatska, 21-25.avgust 2019.
Centar za istoriju, demokratiju i pomirenje
Udruga za povijest, suradnju i pomirenje

Ove godine održava se tradicionalni, DVANAESTI po redu, međunarodni naučni skup:

„Srpsko-hrvatski odnosi u 20.veku“.

Na njemu će pored naučnika iz dve zemlje i regiona učestvovati politički predstavnici Srba iz Hrvatske i Hrvata iz Srbije i predstavnici njihovih parlamentarnih stranaka u dva parlamenta.

S poštovanjem

Udruga za povijest, suradnju i pomirenje

Centar za istoriju, demokratiju i pomirenje

Prof. dr Darko Gavrilović


“Srpska kultura i državno uređenje – dva vida inkluzije i integracije za tražioce azila i migrante”

Centar za istoriju, demokratiju i pomirenje kao institucija civilnog društva pokrenula je projekt pod pokroviteljstvom Komeserijata za izbeglice i raseljena lica Republike Srbije i Saveznog ministarstva pravosuđa i policije Švajcarske čiji cilj je prevazilaženje problema koji se nameću tokom migrantske krize, a koji su od značaja za popravljanje i unapređivanje položaja populacije migranata i tražilaca azil… Vidi više…

ZAKLJUČCI SA JEDANAESTOG NAUČNOG SKUPA U GOLUBIĆU

Na Tradicionalnom 11.skupu naučnika i političara u Golubiću (obrovačkom) okupljeni istoričari su raspravljali i doneli zaključke u vezi sa dominantnim državnim narativima i kulturi sećanja u Hrvatskoj i Srbiji i tome na koji način se političke elite služe njima u dnevno-političke svrhe. Ovom prilikom izdvajamo nekoliko preporuka okupljenih istoričara koje su vezane za uspostavu boljih političkih odnosa u regionu, učvršćivanju demokratizacije i jačanje saradnje između dve države:

Davor Pauković (Univerzitet u Dubrovniku): „Pogrešna je hiperprodukcija javnog diskursa koja manipulira prošlošću posebno u dnevno-političke svrhe. Na žalost, hrvatsko – srpski odnosi služe isključivo za održavanje neprijateljstva u regionu. Ono što možemo mi povjesničari uraditi je komemoriranje prošlosti na što objektivniji način, a ne da nam komemoriranje služi samo na gledanje parcijalne povjesti koja služi za širenje mržnje.“
Bruno Vignjević (RI-portal): „Mediji ne smiju inzistirati na senzacionalizmu kada su u pitanju traumatični događaji. U tom smislu moramo zahtjevati i poticati afirmativne medijske sadržaje u smislu suočavanja sa prošlošću. Zbog toga treba poticati kulturu sjećanja koja je tolerantna i koja saosjeća sa žrtvom druge strane, a koja ne vidi samo svoju stranu.“
Darko Gavrilović (UNS): „Treba marginalizovati narative koji podstiču mržnju koja isključuje ljude iz društva. Neophodno je osigurati takvu strukturu vlasti koja ima kapacitet razvijanja strategije partnerskih odnosa u regionu. Takva vlast sigurno ne bi vršila progone onih novinara i medija koji imaju kritički otklon prema vlasti. S druge strane, jezik kojim se služe mediji u službi autokrata je jezik koji bi trebao iščeznuti jer on kod ljudi održava živim neznanje o tome da u ratovima ne pobeđuje ni jedna od zaraćenih strana, već samo smrt. Njihovi narativi i nekultura sećanja kojima se mobilišu vojske mrtvih iz ratova 20.veka su putokazi masama ka grotlu u kojem kovitlaju mržnja, bolest i smrt.“

Okupljeni naučnici, novinari i političari doneli su sledeće preporuke vezane u vezi sa vođenjem regionalne politike pomirenja:

Neophodna je marginalizacija narativa koji podstiču mržnju koja vodi ka isključivanju ljudi iz društva
Treba osigurati takvu strukturu vlasti koja ima kapacitet razvijanja strategije partnerskih odnosa u regionu
Pogrešna je hiperprodukcija javnog diskursa koja manipuliše prošlošću posebno u dnevno-političke svrhe
Mediji ne smeju da insistiraju na senzacionalizmu kada su u pitanju traumatični događaji
Treba da se podstiču afirmativni medijski sadržaji u smislu suočavanja sa prošlošću
Raditi na podsticanju kulture sećanja koja je tolerantna i koja saoseća sa žrtvom druge strane, a koja ne vidi samo svoju stranu


Dr Darko Gavrilovic

Don’t allow yourself to become a weapon of others who will kill your inner peace. You’re not the noise of anothers political passions. Your life is only yours.
Direct yourself towards those who value peace and love.

Ne dozvolite sebi da postanete oružje u rukama onih koji bi da ubiju vaš unutrašnji mir. Vi niste buka tuđih političkih strasti. Vaš život pripada samo vama.
Okrenite se ka onima koji cene mir i ljubav.

Ph.D. Darko Gavrilović – Director


ABOUT CHDR

The central theme of work in the Center for History, Democracy and Reconciliation (CHDR) is to foster cooperation in the divided region and to promote democratic values and reconciliation.

hqdefault

The CHDR have a modern, democratic political influence on our societies which emphasizes tolerance.


Above all the societies in region, scholars, students and pupils will be the beneficiaries from this project. Our projects  help them in dismantling the nationalist ideological processes of the past two decades and bring them much closer to the democratic values of European societies. We find that the making of the modern democratic society in region will open the possibility for faster economic development and long term stability.15


PROGRAMS

CHDR sets up a series of programs aimed to help the process of democratization and reconciliation in our region