Upoznajte se sa našim aktivnostima

Projekti CHDR

od 2007. godine do danas

CHDR u misiji regionalne stabilnosti i pomirenja

Centar za istoriju, demokratiju i pomirenje raznovrsnim aktivnostima pomaže uspostavljanju većeg stepena demokratije u društvu.