Upoznajte se sa našim aktivnostima

Projekti CHDR

od 2007. godine do danas
CHDR u misiji izgradnje civilnog društva
Projekti u organizaciji CHDR

Centar za istoriju, demokratiju i pomirenje raznovrsnim aktivnostima pomaže uspostavljanju većeg stepena demokratije u društvu.

Naši projekti su usmereni na jačanje i izgradnju civilnog društva, kako na području Srbije, tako i u regionu.

Prevazilaženje problema tokom migrantske krize

Novi projekat CHDRa pod pokroviteljstvom
Komeserijata za izbeglice i raseljena lica Republike Srbije i Saveznog ministarstva pravosuđa i policije Švajcarske.
Cilj projekta je prevazilaženje problema koji se nameću tokom migrantske krize, a koji su od značaja za popravljanje i
unapređivanje položaja populacije migranata i tražilaca azil.

Pročitaj više