Edina Bećirević

Članica Savetodavnog odbora

Savetodavni odbor CHDR

Edina Bećirević  predaje na Fakultetu je profesorica na Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu. Suosnivačica je Atlantske Inicijative – Centra za istraživanja o pitanjima sigurnosti i pravosuđa u Bosni i Hercegovini. Radila je kao istraživačica i konsultantica za nekoliko međunarodnih organizacija. Objavila je značajan broj tekstova i monografija na temu tranzicijske pravde, genocida i ekstremizma. Učestvovala je u brojnim međunarodnim projektima i ima niz naučnih radova i monografija na temu ljudskih prava, međunarodnog prava i restorativne pravde.