Jovana Mastilović

Menadžerka projekta

Tim CHDR

Jovana Mastilović saradnik CHDR-a i pridruženi naučni saradnik na Grifit univerzitetu u Australiji. Jovana je diplomirala na Master of Arts Programu na Univerzitetu u Bolonji, specijalizujući se za interdisciplinarna istraživanja i studije o istočnoj Evropi, gde je dobila stipendiju za izlaganje svog rada na Univerzitetu Kolumbija u Njujorku. Trenutno polje interesovanja joj je doprinos promenama u javnoj politici koja reguliše ostvarivanje prava etnokulturnih manjina i migranata i uspostavljanje i jačanje integrativnih društvenih odnosa kao i širih ljudskih prava.