Ljubiša Despotović

Član upravnog odbora

Upravni odbor CHDR

Prof. dr Ljubiša Despotović je naučni savetnik na Institutu za političke studije u Beogradu.  Bio je profesor na Fakultetu za evropske pravno – političke studije u Novom Sadu. Osnivač i donedavni glavni urednik naučnog časopisa Kultura polisa. Član je predsedništva Srpskog politikološkog društva i redovni član Matice srpske.

Autor je više od 80 naučnih radova i učestvovao je na nekoliko nacionalnih i međunarodnih naučnih skupova. Stručno se usavršavao na: Georg Eckhart Institutu – Braunšvajg, Savezna Republika Nemačka; Institutu za istorijsku pravdu i pomirenje – Haga, Holandija; Globalnom seminaru – Salzburg, Austrija; Institutu Kulturas Tres – Sevilja, Španija.