Upoznajte se sa našim aktivnostima

Međunarodni naučni skupovi CHDR

od 2007. godine do danas

CHDR u misiji povezivanja naučne zajednice u regionu

Naučni skupovi

Centar za istoriju, demokratiju i pomirenje je u prethodnih 15 godina, organizovao više od 30 međunarodnih naučnih skupova.

Na naučnim skupovima smo okupili veliki broj naučnika iz regiona ali takođe i značajna imena iz svetske naučne zajednice.

Osnovna ideja vodilja, svih na svim našim skupovima je pomoć u procesu demokratizacije i pomirenja u našem regionu.

Glavne teme naučnih skupova CHDR su iz oblasti:

 

  • zaštite i održivog razvoja nacionalnih manjina sa naglaskom na srpsko – hrvatske odnose,
  • kulture sećanja,
  • Holokausta, antisemitizma,
  • izbeglice i migranti,
  • političkih mitova i
  • politike regionalne stabilnosti i pomirenja.

Pogledajte naučne skupove koje smo do sada organizovali: