Svetlana Luković

Izvršna direktorka CHDR

Tim CHDR

svetlana.lukovic@chdr-ns.com

Svetlana Luković je od 2022. godine izvršna direktorka Centra za istoriju demokratiju i pomirenje. Od 2015. je aktivno uključena u rad CHDR-a, gde je prvenstveno bila zadužena za koordinaciju i sprovođenje aktivnosti CHDR-a, 

Takođe, aktivno je posvećena prenošenju aktivnosti i rezultata CHDR-a preko društvenih i tradicionalnih medija, ali i širokoj mreži partnera, korisnika i različitih zainteresovanih strana na Zapadnom Balkanu i EU. Jedan od zadataka koje obavlja je da bude veza između različitih etničkih grupa, političkih partija i nevladinih organizacija.

Svetlana Luković se više od 15 godina bavila različitim oblicima aktivizma (od humanitarnog pa do političkog).

Svetlana je diplomirala a potom i masterirala na Fakultetu organizacionih nauka, Univerziteta u Beogradu, na smeru marketing inžinjering. 

Radi kao konsultant za digitalni marketing zadužen za razvoj, implementaciju i upravljanje digitalnim marketinškim strategijama i kampanjama.