Vesna Ivanović

Članica upravnog odbora

Upravni odbor CHDR

Vesna Ivanović rođena je u Sarajevu 1962. godine. Magistrirala i doktorirala na Odseku za političke nauke Univerziteta u Zagrebu. Vesna obnaša dužnost poverljive savetnice u Središnjem državnom uredu za obnovu i stambeno zbrinjavanje. Viši je stručni savetnik u Službi za strateško planiranje obnove, stambenog zbrinjavanja i potresom oštećenih objekata u Sektoru za finansije. Objavila je brojne prikaze, članke i knjige koje za temu imaju pravni i politički položaj Hrvata u Bosni i Hercegovini i položaj izbeglica sa prostora nekadašnje Jugoslavije.