Konferencija: „Divlja Evropa“

Članovi CHDRa su prisustvovali Konferenciji “Wild Europe: From August, 1914 to the Shoah” koja je održana u Solunu (Grčka), od 12. do 14. juna 2014. godine.