Konferencija: “Divlja Evropa”

Članovi CHDRa su prisustvovali Konferenciji “Wild Europe: From August, 1914 to the Shoah” koja je održana u Solunu (Grčka), od 12. do 14. juna 2014. godine.

Međunarodni naučni skup "Istorijski period 1914-1945 u evropskoj perspektivi"

Thessaloniki, Grčka

Škola političkih nauka na Aristotelovom univerzitetu u Thessaloniki, Grčka, u saradnji sa drugim institucijama, organizovala je međunarodni naučni skup/radionicu od 12. do 14. juna 2014. godine. 

Cilj skupa bio je ispitivanje specifičnih tema u istorijskom periodu 1914-1945 u širem kontekstu evropske istorije. Dodatni cilj bio je i upoznavanje grčkih istoričara i naučnih istraživača, kao i stručnjaka iz drugih zemalja, sa aktuelnim istorijskim pitanjima i istraživanjima u vezi ovog važnog perioda. 

Prof dr Darko Gavrilović, ispred Centra za istoriju, demokratiju i pomirenje je bio jedan od govornika na ovom skupu.

Najnovije: