Evropske migracione krize 1945-2015 uzroci i posledice

Međunarodni naučni skup „Evropske migracione krize 1945-2015, uzroci i posledice“ održan je u Ceptor centru na Andrevlju od 31. marta do 2. aprila 2016. godine u organizaciji Centra za istoriju, demokratiju i pomirenje (CHDR).