Međunarodni naučni skup – Andrevlje 2016

Međunarodni naučni skup “Evropske migracione krize 1945-2015, uzroci i posledice” održan je u Ceptor centru na Andrevlju od 31. marta do 2. aprila 2016. godine u organizaciji Centra za istoriju, demokratiju i pomirenje (CHDR).

"Evropske migracione krize 1945-2015, uzroci i posledice"

Međunarodni naučni skup o Evropskim migracionim krizama je okupio naučnike, političare i predstavnike nevladinog sektora iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Mađarske i Grčke. Tokom skupa, razmatrani su uzroci i posledice političkih i ekonomskih migracionih kriza koje su se desile u Evropi u periodu od 1945. do 2015. godine.

Cilj skupa bio je da okupljene strane pomognu da društva u kojima žive bolje shvate trenutnu izbegličku krizu i da pronađu konkretna rešenja za prevazilaženje krize u budućnosti. 

Zaključci sa skupa su pokazali zabrinutost za gubitak demokratskog i humanitarnog identiteta nekih zemalja članica Evropske unije, što se ogleda u podizanju visokih žičanih ograda i limitiranju prava izbeglih i prognanih da pronađu sigurnost u Evropi.

U poslednjih godinu dana, više od milion ljudi je stiglo u Evropu, a reakcije zemalja članica Evropske unije su različite, od onih koje reaguju u skladu sa demokratskim i humanitarnim standardima do onih koje pokazuju uske šovinističke stavove. 

Skup je ukazao na paradoksalnu situaciju u kojoj Evropska unija i zemlje Balkana hvale sopstvene demokratske i liberalne vrednosti, ali imaju represivne politike prema izbeglicama, koje uključuju odvajanje dece od njihovih porodica i oduzimanje imovine.

Najnovije: