Politike komemoracije i pomirenja – studijsko putovanje

Od 1. do 5. juna 2024. godine, Mreža manjinskih kompetencija iz Flensburga, Nemačka, u saradnji sa Centrom za istoriju, demokratiju i pomirenje  organizovala je studijsko putovanje i susrete sa predstavnicima manjinskih stranaka iz pograničnih područja Nemačke i Danske. Putovanje je bilo namenjeno učesnicima iz regiona jugoistočne Evrope, kako bi se upoznali sa politikama pomirenja i […]