Politike komemoracije i pomirenja – studijsko putovanje

Od 1. do 5. juna 2024. godine, Mreža manjinskih kompetencija iz Flensburga, Nemačka, u saradnji sa Centrom za istoriju, demokratiju i pomirenje  organizovala je studijsko putovanje i susrete sa predstavnicima manjinskih stranaka iz pograničnih područja Nemačke i Danske. Putovanje je bilo namenjeno učesnicima iz regiona jugoistočne Evrope, kako bi se upoznali sa politikama pomirenja i načinima komemorisanja žrtava iz sukoba koje su Nemačka i Danska imale u prošlosti.

Tokom putovanja, učesnici su imali priliku da razgovaraju sa naučnicima sa Južnog danskog univerziteta, kao i sa naučnicima iz Evropskog centra za manjinska pitanja iz Flensburga.

Studijsko putovanje uključivalo je posete mestima sećanja, muzejima manjina, kao i razgovore sa visokim predstavnicima manjinskih stranaka i lokalnih vlasti. Ovaj događaj omogućio je učesnicima da direktno sagledaju uspešne primere pomirenja i saradnje između različitih etničkih i kulturnih zajednica, kao i da preuzmu vredne lekcije koje mogu primeniti u svojim lokalnim sredinama.

Zahvaljujući ovakvim inicijativama, Centar za istoriju, demokratiju i pomirenje nastavlja da gradi mostove razumevanja i saradnje, promovišući inkluzivnost i poštovanje različitosti u društvu. Ova studijska poseta predstavlja značajan korak ka jačanju kapaciteta za efikasno upravljanje manjinskim pitanjima i unapređenje politika pomirenja u regionu.

Najnovije: