Darko Gavrilović

Predsednik UO CHDR-a

Upravni odbor CHDR

Prof. dr Darko Gavrilović  je redovan profesor istorije na Prirodno-matematičkom fakultetu, Univeziteta u Novom Sadu. Gavrilović predaje na Departmanu za geografiju, turizam i hotelijerstvo.

Jedan je od osnivača Centra za istoriju, demokratiju i pomirenje. 

Glavni urednik je časopisa „Srpsko-hrvatski odnosi u 20. veku“. 

Bio je gostujući profesor na Aristotelovom univerzitetu (Solun), Karlovom univerzitetu (Prag), Univerzitetu u Lođu, Jagelonskom univerzitetu (Krakov), Univerzitetu u Portu i Univerzitetu u Dubrovniku.

Najveći broj svojih istraživanja ostvario je u okviru istorije srpsko – hrvatskih odnosa i politike regionalne stabilnosti i pomirenja. Dodatan istraživački rad realizovao je i na polju kulture sećanja sa naglaskom na teme vezane za Holokaust, antisemitizam i zaštitu prava nacionalnih manjina.

Autor je većeg broja tekstova i monografija. 

Osim toga što je istoričar, Gavrilović je i romanopisac i scenarista.

Naučni radovi Darka Gavrilović, sa međunarodnih naučnih skupova u organizaciji CHDR-a