Ranka Gašić

Članica savetodavnog odbora

Savetodavni odbor CHDR

Dr Ranka Gašić, je naučni savetnik na Institutu za savremenu istoriju, Beograd. Diplomirala je istoriju na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Istraživala je o srpsko-hrvatskim odnosima i jugoslovenstvu početkom 20. veka, o srpskoj štampi u Habzburškoj monarhiji, o istoriji Beograda između svetskih ratova, elitama u srpskom društvu, slobodnim zidarima u Beogradu i kulturnom uticaju Britanije i Nemačke u Kraljevini Jugoslaviji. Svoja istraživanja je sprovodila na Univerzitetu u Lajpcigu, u Političkom arhivu Ministarstva inostranih poslova u Bonu, Bundesarchivu u Berlinu i Državnom arhivu u Beču.