Republika Srpska Krajina – političke i demografske promene

Studija slučaja: Demografski razvoj i promene stanovništva na prostoru Republike Srpske Krajine

Knjiga: Republika Srpska Krajina – političke i demografske promene

CHDR je pokrenula je projekt pod pokroviteljstvom Komeserijata za izbeglice i raseljena lica Republike Srbije. Istraživali smo demografski razvoj i promene stanovništva na prostoru Republike Srpske Krajine. Krajnji rezultat projekta je objavljena knjiga: „Republika Srpska Krajina – političke i demografske promene“

Dokumentovanje izbeglistva povratka i migratornih kretanja na podrucju Srbije i Hrvatske

Cilj projekta je bio da se postave demografske osnove za dalja dubinska istraživanja demografskih kretanja (migracije, izbeglištvo, povratak). Istraživanja su neophodna u procesu organizovanja dokumentacionog centra u okviru Komesarijata za izbeglice i migracije (KIRS). Sprovedena su kroz prikupljanje istorijske građe i druge dokumentacije. 

Budući da se radi o opsežnoj ideji KIRS-a, plan projekta je bio da se u okviru migratornih kretanja na prostoru SFRJ od njenog raspada do danas, analiziraju populacone promene na prostoru Republike Srpske Krajine za vreme rata u Hrvatskoj. 

Ovaj projekat je osim istorijskog okvira nastanka, razvoja i nestanka pomenute države ponudio i istraživanja od značaja za prikupljanje građe i dokumentacije o stanovništvu na teritoriji Republike Srpske Krajine, o izbeglicama sa tog prostora kao i o povratnicima po Sporazumu o readmisiji. 

Projekat je završen objavljivanjem knjige „Republika Srpska Krajina – političke i demografske promene“ . Knjigu su kao koautori napisali Daniela Arsenović i Darko Gavrilović. Na projektu je učestvovao i Janko Veselinović. 

Deo studije koji se odnosi na političke promene i ratna dešavanja na prostoru Republike Hrvatske napisao je Darko Gavrilović, dok je analizu demografskih promena, a na osnovu dosadašnjih naučnih saznanja, ali i popisne građe i statistike, prikazala Daniela Arsenović.

Najnovije: