Prevazilaženje problema tokom migrantske krize

Novi projekat CHDRa pod pokroviteljstvom Komeserijata za izbeglice i raseljena lica Republike Srbije i Saveznog ministarstva pravosuđa i policije Švajcarske. Cilj projekta je prevazilaženje problema koji se nameću tokom migrantske krize, a koji su od značaja za popravljanje i unapređivanje položaja populacije migranata i tražilaca azil.

Projekat:"Srpska kultura i državno uređenje - dva vida inkluzije i integracije za tražioce azila i migrante"

Pod pokroviteljstvom Komeserijata za izbeglice i raseljena lica Republike Srbije i Saveznog ministarstva pravosuđa i policije Švajcarske pokrenut je novi projekta CHDR. Cilj projekta je prevazilaženje problema koji se nameću tokom migrantske krize, a koji su od značaja za popravljanje i unapređivanje položaja populacije migranata i tražilaca azil. 

Namera projekta je da CHDR kroz teorijsku i praktičnu nastavu sa migrantskom populacijom i tražiocima azila pomogne u boljem razumevanju srpskog društva. Samim tim da promoviše jačanje tolerancije prema migrantima i tražiocima azil na nacionalnom i lokalnom nivou.

Po svojoj sadržini projekat „Srpska kultura i državno uređenje – dva vida inkluzije i integracije za tražioce azila i migrante“ ima nekoliko delova:

  1. Priprema nastave za populaciju migranata i tražilaca azil.
  2. Kooperativni rad sa Komeserijatom za izbeglice i migracije na odabiru učesnika projekta iz redova migranata i tražioca azila.
  3. Održavanje nastave i radionica sa zainteresovanim pripadnicima migranata i tražiocima azila. Učesnici nastave će steći potrebna znanja koja će im omogućiti da pomognu drugim migrantima i tražiocima azila. Predviđeno je prisustvo medija koji treba da podrže organizaciju nastave.
  4. Štampanje vodiča na engleskom jeziku koji će pomoći migrantima i tražiocima azila prilikom upoznavanja sa srpskom kulturom i državnim uređenjem Republike Srbije.
  5. Promocija vodiča u kolektivnim centrima.
  6. Održavanje kontakta i saradnje sa polaznicima nastave u cilju unapređenja položaja migranat i tražioca azila.

Finalni rezultal projekta je brošura koju su članovi projekta objavili a koju možete preuzeti:

Najnovije: