Okrugli sto: Rat u Hrvatskoj 1991-1995

20. 10. 2007. godine u Zagrebu Centar za istoriju, demokratiju i pomirenje organizovao je okrugli sto.

Rat u Hrvatskoj 1991-1995

U oktobru 2007. godine, na Filozofskom fakultetu u Zagrebu okupili su se na okruglom stolu: članovi Inicijative naučnika – Scholars Initiative (SI) za bivšu Jugoslaviju; predstavnici Centra za istoriju, demokratiju i pomirenje (CHDR); naučnici iz Hrvatske i Srbije. Tema razgova je izvještaj SI „Rat u Hrvatskoj 1991-1995“. Okrugli sto organizovali su: Centar za istoriju, demokratiju i pomirenje (CHDR) i Institut za istorijsku pravdu i pomirenje u Salzburgu (IHJR).

Okupljeni naučnici su imali zadatak da raspravljaju i daju sugestije na izveštaj grupe naučnika „Rat u Hrvatskoj“. Izveštaj je deo međunarodnog projekta „Suočavanje sa jugoslovenskim kontroverzama: Inicijativa naučnika“. 

Ovaj okrugli sto predstavlja začetak delovanja naučnika okupljenih u CHDR-u na politici regionalne stabilnosti i pomirenja. Kroz prvi zajednički dijalog, vezan za analizu izveštaja svojih kolega, započeli su, na siboličan način prvim zajedničkim nastupom u javnosti, proces pomirenja u regionu.

Učesnici su bili dr. Mile Bjelajac (Srbija), dr. Ozren Žunec (Hrvatska), dr. Drago Roksandić (Hrvatska), dr. Tvrtko Jakovina (Hrvatska), dr. Ranko Končar (Srbija), dr. Boris Kršev (Srbija), dr. Ljubiša Despotović (Srbija), dr. Josip Jurčević (Hrvatska), dr. Charles Ingrao (Sjedinjene Američke Države), dr. Vjeran Pavlaković (Hrvatska), dr. Darko Gavrilović (Srbija).

Izveštaj sa okruglog stola: "Rat u Hrvatskoj 1991-1995"

Sastankom su predsedavali: Darko Gavrilović, profesor na Univerzitetima u Banja Luci i Novom Sadu i lider CHDR-a; Vjeran Pavlaković, član Upravnog odbora CHDR-a.

Tokom okruglog stola u Zagrebu razgovaralo se o dosadašnjem radu Scholars Initiative (SI). Razmatrani su i različiti projekti IHJR širom svijeta. I uobličena je misija CHDR. 

Učesnici su izneli svoje mišljenje o izveštaju sa pomenutog projekta. 

Naučnici su bili mišljenja da bi taj projekt te naučni pristup i saradnja naučnika mogli da posluže kao model za budući rad na pisanju celovite istorije Rata u Hrvatskoj. Zaključak je da bi to mogao biti dobar primer kako možemo da pišemo zajedničke narative o istoriji regiona. Takav način pisanja predstavlja prekretnicu u procesu regionalne stabilnosti i pomirenja kada je reč o participaciji naučnika na tom polju.

Uprkos nekim zajedničkim stavovima, diskusija o sadržaju izveštaja, izazvala je debatu među okupljenim naučnicima. Došlo je do razmimoilaženja u mišljenjima vezanim za Rat u Hrvatskoj. Debata je ukazala na postojeće podele i različita gledišta. Istovremeno i na potrebu za prevazilaženjem izazova u konstruisanju zajedničkog narativa o bliskoj prošlosti.

Cilj okruglog stola: "Rat u Hrvatskoj 1991-1995"

Okrugli sto je imao za cilj da ospori ekstremnonacionalističke mitove i narative o raspadu Jugoslavije. 

Da bi se to postiglo naučnici su insistirali da je neophodno doći do validnih istorijskih dokumenata i izvora. 

Okupljeni smatraju da je neophodan raskid sa zloupotrebama nacionalnih mitova u istoriografiji. Potrebno je insistirati na upoređivanju i konsultovanju drugih naučnih izveštaja. Istovremno je neophodno rešavati metodološke probleme i isključiti nacionalne stereotipe kada je reč o pisanju školskih udžbenika iz istorije.

Istaknut je značaj medija i važnost da se široj javnosti prenose rezultati izveštaja do kojih je naučna zajednica došla. 

Ovakve inicijative su početak neophodnog dijaloga koji može da omogući dugoročnu stabilnost i koegzistenciju.

Najnovije: