RTV Dokument: „Bolje grob, nego rob“

Darko Gavrilović je bio jedan od sagovornika u emisiji "Dokument" autorke Eržike Pap Reljin, koja je emitovana 25. marta 2023. godine na Radio televiziji Vojvodina.

Epizoda "Bolje grob nego rob"

Darko Gavrilović, predsednik UO Centra za istoriju, demokratiju i pomirenje, je bio jedan od sagovornika u emisiji „Dokument„. 

U epizodi „Bolje grob, nego rob“ je bilo reči o tome kako je prošlo više od 80 godina od vojnog puča i demonstracija 27. marta 1941. godine, protiv pristupanja silama Osovine, odnosno obaranju kneza Pavla Karađorđevića i vlade Cvetković-Maček. 

Danas živimo u vremenu u kojem je u priličnoj meri postao prihvaćen stav kako bi bilo bolje da nismo pružili otpor, kako su partizani odveli zemlju u propast i da je nedovoljno naoružanoj kraljevini Jugoslaviji bilo pametnije da ne ljuti Hitlera. 

Razume se da u ovako vanrednim okolnostima ne bi trebalo da očekujemo da se sećanje na ovako značajan događaj naročito obeležava. Ali zašto u antifašističkoj Srbiji kultura sećanja nije pouzdan orijentir?

Šta je nama danas 27. mart 1941e?

U kojoj meri je, kako neki smatraju, iza puča stajala Velika Britanija? Vinston Čerčil je tada izjavio da je „rano jutros jugoslovenska nacija pronašla svoju dušu“. 

Iz današnjeg ugla posmatrano, jesmo li zanemarili da je ta rečenica deo ratne propagande i moralne podrške? Kako smo došli do „ogrešenja“ o svim nijansama istine o tom događaju?

Iako se danas ne razmišlja na taj način, ali da su parolu „Bolje grob nego rob“ koja je isticana 27. marta 1941.e izgovorili u nekoj drugoj zemlji, u nekom drugom vremenu, kao što bi bilo, na primer, vreme vođe ustanka rimskih robova Spartaka, da li bi bilo moguće da bi ona bila oslobođena od politike, ideologija i manipulacije?

Ili je to samo nadahnuće popularnim piscima alternativnih istorija kao podžanra fantastike?

Kako izbeći naknadna tumačenja tog važnog istorijskog datuma a da se ne pravdaju određene političke pojave u sadašnjosti. Da li je preteran utisak da nam se vraćaju tridesete? Jesmo li u stanju da sledimo razborite istorijske činjenice koje bi nas nečemu naučile? 

Sagovornici su bili:

  • Mile Bjelajac, istoričar i politikolog
  • Ljubinka Škodrić, istoričarka
  • Darko Gavrilović, istoričar
  • Duško Radosavljević, politikolog
Najnovije: