CHDR letnja škola “Nacije i identiteti – aspekti i perspektive” – Banja Luka 2013

Studentski stručni skup “Nacije i identiteti – aspekti i perspektive” održan je 18. i 19. marta 2013. godine u organizaciji Centra za istoriju, demokratiju i pomirenje.

"Nacije i identiteti – aspekti i perspektive"

Studentski stručni skup pod nazivom “Nacije i identiteti – aspekti i perspektive”  u okviru projekta CHDR letnja škola, održan je 18. i 19. marta 2013. godine na Odseku za istoriju Filozofskog fakulteta u Banjaluci. Skup je organizovao Centar za istoriju demokratiju i pomirenje (CHDR), u saradnji sa Filozofskim fakultetom u Banjaluci, Udruženjem studenata istorije “Dr. Milan Vasić”, Prirodno-matematičkim fakultetom u Novom Sadu i Fakultetom za evropske pravno-političke studije u Novom Sadu.

Na otvaranju skupa, predavanje je održala Dr Hava Baruh sa Instituta Jad Vašem u Jerusalimu. Tema predavanja bila je “Svakodnevni život u getu”. Skup je privukao veliku pažnju studenata i medija, što je pokazalo potrebu za intenziviranje stručne saradnje studenata iz regiona.
Zbog izuzetnog interesovanja i potrebe za saradnjom, organizatori su zaključili da će se slični skupovi održavati dva puta godišnje. Sledeći skup održaće se krajem oktobra 2013. godine u Novom Sadu.
Ovaj skup pružio je priliku studentima da se upoznaju sa različitim aspektima nacija i identiteta, kao i da razmene ideje i iskustva sa svojim kolegama iz regiona. Takođe, predavanje Dr. Hava Baruh pružilo je uvid u život i probleme ljudi koji su živeli u getima tokom Drugog svetskog rata.
Nadamo se da će ovi skupovi nastaviti da se održavaju i da će studenti imati priliku da se upoznaju sa novim idejama i perspektivama, kao i da prošire svoju mrežu saradnika i prijatelja.
Najnovije: