Međunarodni seminar o Holokaustu

Direktor Centra za istoriju, demokratiju i pomirenje, Darko Gavrilović, prisustvovao je međunarodnom seminaru o Holokaustu, od 2. do 9. decembra 2012. godine, u Yad Vashemu u Jerusalem (Israel) i tom prilikom prezentovao projekat o programu pomirenja u regionu bivših zemalja Jugoslavije.

CHDR učestvovao na međunarodnom seminaru o Holokaustu u Jerusalimu

U decembru 2012. godine, Program akademskog uticaja Ujedinjenih nacija -UNAI (The United Nations Academic Impact) u saradnji sa državom Izrael, organizovao je sedmodnevni seminar o istoriji Holokausta i obrazovanju o Holokaustu u Yad Vashemu u Jerusalimu. Učesnici su bili naučnici ili edukatori u oblastima obrazovanja, istorije, jevrejskih studija, ljudskih prava ili međunarodnog prava, iz institucija koje su članice Programa akademskog uticaja Ujedinjenih nacija.

Seminar je uključivao kurseve o istoriji Holokausta, obrazovanju o Holokaustu, suđenju Ajhmanu i njegovom značaju 50 godina kasnije, resursima i alatima za obrazovanje o Holokaustu, kao i posledicama Holokausta za 21. vek.

Direktor Centra za istoriju, demokratiju i pomirenje (CHDR), dr Darko Gavrilović, predstavio je projekat o programu pomirenja u regionu bivših jugoslovenskih zemalja.

Yad Vashem, Međunarodna škola za studije Holokausta, koja je bila domaćin seminara, posvećena je istraživanju i dokumentovanju istorije Holokausta. 

Učesnici seminara su imali priliku da čuju iz prve ruke svedočenja preživelih Holokausta i da steknu znanje o načinima na koje se može obrazovati o ovom strašnom događaju kako bi se sprečili slični događaji u budućnosti.

Seminari poput ovog su važni u održavanju sećanja na Holokaust i širenju znanja o tome šta se dogodilo. Takođe, pomažu u edukaciji i podizanju svesti o značaju ljudskih prava i sprečavanju genocida širom sveta. Nadamo se da će se ovakvi seminar i dalje organizovati kako bi se očuvala sećanja na Holokaust i kako bi se sprečila njegova ponovna pojava.
Najnovije: