Srpsko-hrvatski odnosi: Prava nacionalnih manjina – borba protiv diskriminacije – Golubić 2013

Šesti međunarodni naučni skupu u Golubiću (obrovački), Republika Hrvatska, održan je od 19 do 23. avgusta 2013. godine, u organizaciji Centra za istoriju, demokratiju i pomirenje. Na skupu su se sastali naučnici iz Hrvatske, Srbije, Sjedinjenih Američkih Država, Grčke i Poljske kao i politički predstavnici hrvatskog naroda u Srbiji i srpskog naroda u Hrvatskoj.

"Prava nacionalnih manjina – borba protiv diskriminacije"

Naučni skup „Srpsko – hrvatski odnosi: Prava nacionalnih manjina – borba protiv diskriminacije održan je u Golubiću (obrovački), Republika Hrvatska. Skup je realizovan od 19. do 23. avgusta 2013. godine.

Tom prilikom, na poziv predsednika CHDRa Darka Gavrilović, da razgovaraju na temu Hrvatsko-srpskih odnosa, sastali su se naučnici iz Hrvatske, Srbije, Sjedinjenih Američkih Država, Grčke i Poljske. 

Skupu su tradicionalno prisustvovali i politički predstavnici hrvatskog naroda u Srbiji (DSHV) i srpskog naroda u Hrvatskoj (SDSS).

Naučnici su bili podeljeni u tri panela:

 1. Rešavanje problema izbeglica, pridošlica, i nacionalnih manjina kao uslov za miran život
 2. Nacionalizam kao sredstvo mržnje i predrasuda
 3. Obrazovanje o Holokaustu kao izvor za učenje o prošlosti za bolju budućnost 

Na osnovu prezentovanih radova prisutnih naučnika kao i razgovora političkih predstavnika hrvatskog naroda u Srbiji i srpskog naroda u Hrvatskoj doneseni su sledeći zaključci, koji se odnose na temu skupa ali i na politički život hrvatskog naroda u Srbiji i srpskog naroda u Hrvatskoj. Na generalnoj sesiji, okupljeni naučnici i političari, podržali su odluke koje su donesene na tri panela.

Rešavanje problema izbeglica i nacionalnih manjina i nacionalizam kao sredstvo mržnje i predrasuda

Grupe naučnika koje su se bavile pitanjem zaštite prava nacionalnih manjina i nacionalizmom kao sredstvom mržnje i predrasuda donele su sledeće zajedničke zaključke koji se u izvesnoj meri podudaraju sa inicijativom političkih predstavnika Hrvata u Srbiji i Srba u Hrvatskoj:

 • Razvijanje kulture sećanja bazirane na rezervatu biosfere kao primer uspostavljanja prirodnih i kulturnih veza, uključujući prekograničnu saradnju između Hrvatske i Srbije.
 • Edukacija vezana za kulturu sećanja i povezivanja ovog vida edukacije sa ostalim vidovima sećanja.
 • Da se omogući pravo nacionalnim manjinama da komemoriraju svoje žrtve i da naučna zajednica pruži podršku toj inicijativi u Srbiji i Hrvatskoj.
 • Razvijanje instrumenata za primenu ustavnih i zakonskih odredbi o jeziku.
 • Sve zakone koji se tiču nacionalnih manjina treba primeniti bez izuzetka, bez odlaganja i bez političkih uslovljavanja.
 • Da se zaustavi negativna ratna propaganda i izuzeće istorijske istine u udžbenicima iz istorije – povijesti u Srbiji i Hrvatskoj.
 • Insistirati na unapređivanju privrednih odnosa, zajedničkom nastupanju na tržištima, koristiti primere prednosti međusobne saradnje, informisati privrednike iz obe zemlje o prednostima poslovanja u Hrvatskoj i Srbiji, insistirati na saradnji privrednih komora Hrvatske i Srbije.
 • Ubrzavanje rešavanja otvorenih bilateralnih pitanja.
 • Podrška parlamentarnoj diplomatiji kao vidu fleksibilnije saradnje dve države.

Obrazovanje o Holokaustu

Grupa naučnika koja se bavila pitanjem obrazovanja o Holokaustu istakla je značaj njegovog razvoja i primene u regionu. Okupljeni naučnici smatraju da ovaj vid obrazovanja može da pomogne u podizanju nivoa tolerancije prema manjinskim narodima u regionu kao i u poštovanju digniteta svakog pojedinca. U skladu sa tim, naučnici su zaključili sledeće:

 • Koristiti tehnologiju tj. internet kako bismo pristupili sajtovima o Holokaustu koji bi bili posećivani u okviru obrazovanja o Holokaustu. Korisnici bi bila deca svih uzrasta. Insistirati na važnosti svedočanstava kako onih koji su preživeli Holokaust, tako i onih koji su izvršili zločine i o tome svedočili na sudovima.
 • Edukacija o validnim podacima o Holokaustu bi trebala postati deo nastavnog plana i programa iz istorije.
 • U nastavnom procesu upotrebljavati tekstove, izvore i dokumente, koji su u vezi sa Holokaustom.
 • Suočiti se sa tamnom stranom istorije sopstvenog naroda i prevazići je.
 • U nastavnom procesu obrazovanja o Holokaustu koristiti pisma kako onih unutar tako i onih izvan geta. Koristiti što više proverenu praksu učenja o Holokaustu na osnovu analize pisama koja su poslata u geto i koja su bila poslata iz njega u spoljni svet, kao i učiti o žrtvama Holokausta koje su doprinele istoriji, nauci i kulturi zemalja u kojima su živele.
 • Povezati edukaciju o ljudskim pravima sa edukacijom o Holokaustu kroz nevladine organizacije i njhove edukativne programe.
 • Pozvati nastavnike i profesore da učestvuju u anti-rasističkim skupovima i festivalima, na kojima se govori o Holokaustu i preispitivanju osnovnih moralnih pitanja.
 • Fokusirati se negovanju tolerancije i društveno-političkim potrebama manjina u gradovima, a većinski narod učiti o toleranciji baziranoj na primeru Holokausta.
 • Povezati se sa organizacijama kao što su škole, centri, nevladine organizacije, da bi oformili mrežu koja će podržati napore u prenošenju znanja o Holokaustu, kao i raditi na njegovom povezivanju sa borbom za ljudska prava.
 • Razviti edukativne seminare koji će pomoći profesorima da nauče nešto više o Holokaust obrazovanju i obrazovanju o ljudskim pravima.

Politički predstavnici hrvatskog naroda u Srbiji i srpskog naroda u Hrvatskoj dogovorili su se da podrže sledeću političku inicijativu:

 • Politički predstavnici Hrvata iz Srbije i Srba iz Hrvatske pozdravljaju napore koje vlade Hrvatske i Srbije čine u pravcu unapređenja međusobnih odnosa.
 • Tražimo da kopredsjedatelji Međudržavnog Mešovitog Odbora (MMO) hitno sazovu sednicu ovog tela koje se nije sastajalo već gotovo dve godine
 • Tražimo da vlade Hrvatske i Srbije osiguraju mehanizme sprovođenja zaključaka MMO
 • Predlažemo da se umesto plenarnog načina rada MMO ubuduće radi tematski, po oblastima manjinske samouprave
 • Tražimo od vlada Hrvatske i Srbije da u radna tela koja će se baviti programima prekogranične saradnje ove dve države uključi predstavnike Hrvata iz Srbije i Srba iz Hrvatske.
 • Pozivamo predsednike Nikolića i Josipovića da javno osude incidente kojih su, u poslednje vreme, ponovno žrtve Hrvati u Srbiji i Srbi u Hrvatskoj
Najnovije: