CHDR letnja škola: “Zaštita identiteta i Holokaust” – Golubić 2014

U avgustu 2014. godine, u Golubiću (Obrovačkom) u Republici Hrvatskoj, u organizaciji Centra za istoriju, demokratiju i pomirenje održana je letnja škola za studente iz Hrvatske i Srbije.

"Zaštita identiteta i Holokaust"

Letnja škola Centra za istoriju, demokratiju i pomirenje

Letnja škola “Zaštita identiteta i Holokaust” koja je okupila studente iz Hrvatske i Srbije imala je za cilj da pruži studentima priliku da se upoznaju sa različitim aspektima zaštite identiteta i Holokausta.

Predavači na letnjoj školi bili su Maria Kavala sa Aristoteles univerziteta iz Soluna, Domna Kofa sa Aristoteles univerziteta iz Soluna, Janko Veselinović profesor na Univerzitetu u Novom Sadu, kao i Darko Gavrilović, profesor na Univerzitetu u Novom Sadu. Studenti su imali priliku da čuju predavanja na različite teme, uključujući istoriju Holokausta, zaštitu identiteta manjinskih grupa, kao i mogućnosti zaštite ljudskih prava.

Ova letnja škola bila je važna inicijativa koja je okupila studente iz dve zemlje koje su bile suočene sa složenim političkim i istorijskim odnosima. Kroz ovu školu, studenti su imali priliku da se bolje upoznaju i razumeju jedni druge, kao i da steknu nova znanja i veštine koje će im biti korisne u njihovom akademskom i profesionalnom razvoju.

Centar za istoriju, demokratiju i pomirenje kao organizator letnje škole nada se da će ovakve inicijative doprineti razvoju boljih odnosa između zemalja u regionu, doprineti politici regionalne stabilnosti kao i da će imati pozitivan uticaj na društvene i političke procese u ovim zemljama.

Nadamo se da će se ovakve letnje škole i dalje organizovati u budućnosti i da će doprineti izgradnji mostova između ljudi i kultura u regionu.

Najnovije: