Srpsko-hrvatski odnosi u 20. veku: Zaštita identiteta – Golubić 2014

Sedmi, međunarodni naučni skup "Srpsko - hrvatski odnosi u 20. veku - zaštita identiteta" održan je u Golubiću (Obrovac) u Republici Hrvatskoj, od 22. do 27. avgusta 2014. godine u organizaciji Centra za istoriju, demokratiju i pomirenje iz Novog Sada i Udruge za povjest, suradnju i pomirenje iz Obrovca.

"Srpsko – hrvatski odnosi u 20. veku – zaštita identiteta"

Naučni skup „Srpsko – hrvatski odnosi u 20. veku – zaštita identiteta“ održan je u Golubiću od 22. – 27. avgusta 2014. Skup je proizvod višegodišnjih napora organizatora skupa CHDR i AHCR na izgradnji i jačanju politike regionalne stabilnosti i pomirenja.

Istoričari, ekonomisti i pravnici koji su se okupili na tradicionalnom skupu o srpsko-hrvatskim odnosima i koji su svoje radove izložili u okviru grupe naučnika koji su se bavili pitanjem očuvanja i zaštite nacionalnog identiteta na kraju skupa su došli do sledećih zaključaka:

 • Identitet je višeznačan i pored očuvanja nacionalnog identiteta može se govoriti i o očuvanju identiteta svakog građanina, kao i drugih kolektivnih identiteta.
 • Nacionalni identiteti manjinskih zajednica moraju da uživaju punu zaštitu države.
 • Zaštita identita ne treba da se ograničava samo na zaštitu tradicije, kulture, jezika i pisma već ona treba da obuhvata i ekonomski aspekt održivosti srpske manjine u Hrvatskoj i hrvatske manjine u Srbiji.
 • Veliki je značaj manjinskih samouprava u očuvanju identiteta i one moraju imati stabilne pravne i ekonomske uslove za nesmetan rad.
 • „Poduzetnici“ komemoracija moraju voditi računa o nužnosti integrativnih faktora za sve građane države u kojoj djeluju.
 • Manjinske samouprave trebale bi pored obaveze da same potiču potpunu zaštitu identiteta da promovišu i poštovanje drugih identiteta i ne produciraju sukobe na toj osnovi.
 • Identitet, pa time ni nacionalni identitet ne sme da bude predmet političkih manipulacija.
  Negovanje nacionalnih identiteta, odnosno identiteta nacionalnih manjina na bilo koji način ne ugrožava identitete većinskog naroda i obrnuto.
 • Očuvanje identiteta doprinosi multikulturalnosti i bogatstvu društva.
 • Komemorisanje istorijskih datuma jednog od ova dva naroda ne smeju da ugrožavaju identitet drugog naroda.
Najnovije: