Upoznajte se sa našim aktivnostima

Aktivnosti CDHR

od 2007. godine do danas
Budite u toku sa najnovijim aktivnostima CHDR-a
Centar za istoriju, demokratiju i pomirenje je od 2007. godine do danas bio organizator mnogobrojnih akcija koje podstiču razvoj i jačanje demokratskih odnosa u regionu. 

CHDR doprinosi razvoju demokratije kroz organizaciju skupova, okruglih stolova, letnjih škola i filmsku produkciju.

Članovi Centara za istoriju, demokratiju i pomirenje učestvuju u akcijama i projektima koje se bave temama:

Zaštita i održivi razvoj manjinskih prava

Pitanja vezana za izbeglice i migrante

Holokaust

Antisemitizam

Kultura sećanja

Tumačenje savremene istorije - put ka spoznaji sadašnjosti

Sve ove aktivnosti se sprovode u svrhu ispunjenja osnovnog cilja CHDR-a a to je

Politika regionalne stabilnosti i pomirenja.

Glavni cilj Centra za istoriju, demokratiju i pomirenje (CHDR) je da pruži pomoć i podršku u poboljšanju odnosa i da postakne saradnju u regionu kroz promovisanje demokratskih vrednosti, tolerancije i mira.

Regionalna saradnja je ključni način da se region održi stabilnim i prosperitetnim na duži rok.

Međunarodni naučni skup – Novi Sad 2008

U Novom Sadu je 09. maja 2008. godine, u organizaciji Centra za istoriju, demokratiju i pomirenje (CHDR) održan međunarodni naučni skup „Mitovi i stereotipi nacionalizma i komunizma na prostoru bivše Jugoslavije“, na kojem je učestvovalo šesnaest istoričara i politikologa iz Srbije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine.

Pročitaj više

Međunarodni naučni skup – Sevilja 2008

Centar za istoriju, demokratiju i pomirenje iz Novog Sada i fondacija Tres Culturas iz Sevilje organizovali su međunarodni naučni skup u Sevilji (Španija) koji je okupio naučnike iz Srbije, Španije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Sjedinjenih Američkih Država.

Pročitaj više