CHDR letnja škola: „Nije zločin biti čovek“

U septembru 2015. godine, u Novom Sadu, u organizaciji Centra za istoriju, demokratiju i pomirenje održana je letnja škola za studente.

Letnja škola "Nije zločin biti čovek" u ogranizaciji Centra za istoriju, demokratiju i pomirenje

Letnja škola „Nije zločin biti čovek“ je projekat koji je održan 11. i 12. septembra 2015. godine u Novom Sadu.

Predavanja su realizovana u saradnji sa Centrom za toleranciju i razvoj omladine (CTRO) i Fakultetom za evropske pravno političke studije (FEPPS).

Na početku skupa, učesnicima su se obratili prof. dr Marijana Pajvančić – dekan, prof. dr Darko Gavrilović – predsednik CHDR i Stefan Ljubičić – predsednik CTRO.

Predavanja su obuhvatila teme koje su od izuzetnog značaja za društvo. 

Neki od govornika su se fokusirali na nacionalne manjine, osobe sa posebnim potrebama i stanovništvo koje živi ispod granice siromaštva. 

Teme vezane za borbu protiv govora mržnje, borbu za ljudska prava, značaj omladinskih festivala za politiku pomirenja su takođe bile u fokusu. 

Pored ovih tema, učesnici su se upoznali i sa procesom evropskih integracija.

Predavači na ovoj letnjoj školi bili su prof. dr Darko Gavrilović, doc. dr Ljubica Đorđević, doc. dr Igor Stamenković i prof. dr Zoran Đerić.

Letnju školu je posetilo 46 učesnika koji su bili studenti Univerziteta u Novom Sadu, Univerziteta u Beogradu, Univerziteta Edukons i Univerziteta privredna akademija.

Cilj ovog projekta bio je da se studentima i mladima pruže nove informacije i znanja o aktuelnim društvenim temama i problemima. 

Osim toga, cilj je bio i da se stvori prostor za dijalog i razmenu mišljenja između učesnika. 

Ova letnja škola je takođe bila odlična prilika za učenje, povezivanje i sticanje novih iskustava za studente koji su učestvovali.

Najnovije: