„Holokaust u jugoistočnoj Evropi“

Članovi CHDRa su prisustvovali regionalnalnoj konferenciji pod nazivom "Holokaust u jugoistočnoj Evropi", koja je održana 25. i 26. maja 2015. godine u Bukureštu.

Holokaust u jugoistočnoj Evropi: Interdisciplinarna regionalna konferencija

25. i 26. maja 2015. godine u Bukureštu, Elie Wiesel Nacionalni institut za studije Holokausta u Rumuniji i Muzej Holokausta Sjedinjenih Država „Jack, Joseph i Morton Mandel Center za napredne studije Holokausta“ organizovali su interdisciplinarnu regionalnu konferenciju na temu „Holokaust u jugoistočnoj Evropi„.

Cilj ovog događaja bio je da podstakne diskusiju i debatu o trenutnom istraživanju Holokausta.

Ideja je da se podrži interdisciplinarna i transnacionalna saradnja među naučnicima koji se bave ovom temom u regionu.

Konferencija je naglasila nova istraživanja u različitim oblastima, uključujući zločine, masovno ubijanje, masovna groblja, radikalizaciju lokalne politike tokom nacističke okupacije, prinudni i robovski rad, dinamiku kompliciranosti i saradnje, svakodnevni život na frontu i pod okupacijom, pljačku, krađu i eksproprijaciju, izbeglice i raseljena lica, manje istražene žrtve, pol, kulturnu politiku predstavljanja i komemoracije, savremeni revizionizam Holokausta i negaciju, kao i zajednice i identitete formirane oko iskustva rata i genocida.

Ova konferencija je pružila važnu priliku za istraživače i stručnjake da se okupe i razmene svoja znanja i iskustva. Na ovaj način bi se razvio širi i dublji uvid u Holokaust u jugoistočnoj Evropi.

Konferencija je pokazala značajnost i važnost istraživanja i razumevanja Holokausta, kako u jugoistočnoj Evropi, tako i širom sveta. 

Takođe je naglasila važnost saradnje i interdisciplinarnosti u istraživanju ovih teških tema.

Najnovije: