Simpozijum: „Nasilje u evropskoj istoriji 20. veka: obeležavanje, dokumentovanje, obrazovanje“

Članovi Centra za istoriju, demokratiju i pomirenje (CHDR) učestvovali su na 6. simpozijumu “European Remembrance” u Briselu koji je organizovala European Network Remembrance and Solidarity.

Simpozijum “Nasilje u evropskoj istoriji 20. veka: obeležavanje, dokumentovanje, obrazovanje

6. Evropski simpozijum sećanja

Šesti po redu simpozijum “Nasilje u evropskoj istoriji 20. veka: obeležavanje, dokumentovanje, obrazovanje” u organizaciji European Network Remembrance and Solidarity održan je od 6. do 8. juna 2017. godine, u Briselu. 

Simpozijum je organizovan u saradnji sa Belgijskom kraljevskom akademijom nauka i umetnosti kao i sa Evropskim parlamentom.

Na simpozijumu su učestvovali predsednik CHDR-a Darko Gavrilović i izvršna direktorka CHDR Svetlana Luković

Organizatori i okupljeni učesnici zaključili su kako se 20. vek u Evropi s pravom može nazvati „vekom nasilja“. Razlog tome je eksponencijalan porast broja onih koji su ubijeni, zatvarani, mučeni ili raseljeni u Evropi tokom prošlog veka. Osim brojnih ratova, uključujući dva svetska rata, moderna država se uključila u nasilje prema sopstvenim građanima. Porast državnog nasilja oslabio je demokratiju, podrivao ljudska prava i na kraju doveo do stvaranja totalitarnih režima. Stoga se čini vitalnim fokusirati se pre svega na različite fenomene nasilja i njihove posledice na istoriju 20. veka, kao i na to kako se oni pamte. 

Naučnici su se na konferenciji bavili fenomenom uključivanja država i ideologija u široku upotrebu nasilja u cilju formiranja željenog društva. Predstavljena su različita iskustva u vezi sa počinjenim zločinima i nasiljem u centralnoj i istočnoj, kao i zapadnoj Evropi. Insistiralo se na tome da se nastavi sa istraživanjima koje se odnose na to kako se ona pamte, uče i izlažu u Evropi.

Naučnici su postavili i pitanja na koje bi neki budući naučni susreti trebali da daju odgovor. To su: da li je moguće uspostaviti zajedničku evropsku kulturu sećanja? Da li u spletu različitosti sećanja trebali tražiti veze između njih i prevazilaziti traume i probleme koji se s njima postavljaju među evropskim narodima? 

Najnovije: