Srpsko – hrvatski odnosi: Dvadeset godina posle rata u Hrvatskoj – Golubić 2011

U Golubiću (Hrvatska) je od 23. do 25. avgusta 2011. godine u organizaciji Centra za istoriju, demokratiju i pomirenje (CHDR) održan sad već tradicionalni 4 po redu naučni skup "Srpsko – hrvatski odnosi : Dvadeset godina posle rata u Hrvatskoj"

"Srpsko – hrvatski odnosi - Dvadeset godina posle rata u Hrvatskoj"

Skup „Srpsko – hrvatski odnosi – Dvadeset godina posle rata u Hrvatskoj“ organizovan je u Golubiću. Skup je održan u periodu od 23. do 25. avgusta 2011. godine.

Organizatori skupa o srpsko-hrvatskim odnosima, Darko Gavrilović, CHDR i Janko Veselinović, kao domaćin skupa, okupili su naučnike iz Srbije, Hrvatske i Sjedinjenih Američkih Država.

Glavna tema o kojoj se diskutovalo i koja je analizirana,  je nivo na kome se nalaze srpsko-hrvatski odnosi dvadeset godina od završetka rata između ove dve zemlje.

Naučni radovi sa skupa "Srpsko – hrvatski odnosi - Dvadeset godina posle rata u Hrvatskoj" u PDF formatu:

Najnovije: