CHDR letnja škola: “Holokaust i genocid – uticaj na politiku regionalne stabilnosti” – Golubić 2015

U avgustu 2015. godine, u Golubiću (Obrovačkom) u Republici Hrvatskoj, u organizaciji Centra za istoriju, demokratiju i pomirenje održana je druga po redu letnja škola za studente i aktiviste NVO sektora iz Hrvatske i Srbije.

Holokaust i genocid - uticaj na politiku regionalne stabilnosti

Letnja škola “Holokaust i genocid – uticaj na politiku regionalne stabilnosti”  koja je po drugi put organizovana u Golubiću, u okviru međunarodnog naučnog skupa o srpsko-hrvatskim osnosima okupila je studente i aktiviste nevladinog sektora iz Hrvatske i Srbije. Škola je imala za cilj da pruži učesnicima priliku da se upoznaju sa uticajem Holokausta i genocida na politiku regionalne stabilnosti.

Predavači na letnjoj školi bili su Majkl Miler sa Central European University, Claudia Lichnofsky sa Georg Eckert Institute, Darko Gavrilović sa Univerziteta u Novom Sadu, Davor Pauković sa Univerziteta u Dubrovniku i Janko Veselinović sa Univerziteta u Novom Sadu. 

Studenti su imali priliku da čuju predavanja na različite teme, uključujući istoriju genocida, razvoj politike regionalne stabilnosti i odnosa između Hrvatske i Srbije.

CHDR letnja škola je  značajna inicijativa koja ima za cilj da okupili politički osvešćene i zainteresovane da aktivno učestvuju u kreiranju javnih politika, aktiviste i studente iz Srbije i Hrvatske, dve zemlje koje su se suočavale sa kompleksnim istorijskim i političkim odnosima.

Kroz ovu školu, učesnici su imali priliku da se bolje upoznaju i razumeju, kao i da steknu nova znanja i veštine koje će im biti korisne ubudućem aktivizmu.

Najnovije: