Mediteranski istraživački skup

Članovi CHDR-a su učestvovali na 11. Mediteranskom istraživačkom skupu koji je održan u blizini Firence (Italija) od 24. do 27. marta 2010. godine.
U blizini Firence (Italija) održan je 11. Mediteranski istraživački sastanak 24.-27. marta 2010. godine, na kojem su učestvovali članovi Centra za istoriju, demokratiju pomirenje.

Jedanaesta Mediteranska istraživačka konferencija, održana u organizaciji European University Institute (EUI) promovisala je iste vrednosti kao i CHDR: posvećenost jačanju teorijskog i empirijskog istraživanja i dijaloga među akademskim krugovima, fokusiranost na pravne, istorijske, ekonomske i socio-političke probleme, omogućavanje mladim istraživačima da se susretnu sa starijim kolegama u interaktivnom okruženju i promovisanje dalje saradnje u istraživanju, ohrabrivanje objavljivanja i širenja ovog istraživanja u uređenim zbornicima.

Ko je ko na Balkanu danas: stvaranje mitova i mutacije identiteta, 1989-2009

Članovi CHDR bili su učesnici radionice “Ko je ko na Balkanu danas: stvaranje mitova i mutacije identiteta, 1989-2009”, koju su vodili: Vjekoslav Perica, Univerzitet u Rijeci/Fiume, Hrvatska i Darko Gavrilović, Singidunum Univerzitet, Srbija.

Radionica se zasnivala na sledećim pretpostavkama: “državljanstvo” naslednika bivše Jugoslavije uglavnom je simboličko, odnosno “diskursivno”; međutim, zbog činjenice da su novoformirane države kontinuirano radile na stvaranju nacije u poslednje dve decenije (države stvaraju nacije, a ne obrnuto), analize novostvorene nacionalne identifikacije trebaju se fokusirati na identifikaciju službenih nacionalnih mitova koji su sastavljeni, nametnuti i održavani od strane države. Naravno, ovakvi službeni mitovi nisu bez izazova, pa su legitimnost države i privlačnost ovog tipa državljanstva uvek ugroženi.

Radionica je ispitivala sledeće teme: (ne)kontinuitet mitova bivše nacije i usporedbu starih i novih mitova; novu klasnu strukturu, posebno tzv. „zločinačka privatizacija“ i novo siromaštvo do kojeg je dovela; Novi nacionalni mitovi u procesu osnivanja novih južnoslovenskih država; regionalni, pokrajinski, urbani, ruralni, klanovski i slični identiteti koji su u skladu sa nacionalnim ili su u sukobu sa njim; verske institucije kao nacionalni suosnivači i novi verski mitovi ugrađeni u nacionalne ideologije; migracije, izbeglice i demografske promene; uloga etničkih dijaspora, glavne istorijske kontroverze i konfliktna prisvajanja i upotrebe određenih istorijskih ličnosti, svetih mesta, istorijskih mesta, simbola itd.

Najnovije: