Ko je ko na Balkanu danas: stvaranje mitova i mutacije identiteta

Članovi CHDR-a su učestvovali na 11. Mediteranskom istraživačkom skupu koji je održan u blizini Firence (Italija) od 24. do 27. marta 2010. godine.

Mediteranski istraživački sastanak

U blizini Firence (Italija) održan je 11. Mediteranski istraživački sastanak 24.-27. marta 2010. godine, na kojem su učestvovali članovi Centra za istoriju, demokratiju pomirenje.

Ko je ko na Balkanu danas: stvaranje mitova i mutacije identiteta, 1989-2009

„Ko je ko na Balkanu danas: stvaranje mitova i mutacije identiteta, 1989-2009“, je radionica, u okviru 11. Mediteranskog istraživačkog sastanaka. Radionicu su vodili: Vjekoslav Perica Univerzitet u Rijeci, Hrvatska i Darko Gavrilović Singidunum Univerzitet, Srbija.

Jedanaesta Mediteranska istraživačka konferencija, održana u organizaciji European University Institute (EUI) promovisala je iste vrednosti kao i CHDR: posvećenost jačanju teorijskog i empirijskog istraživanja i dijaloga među akademskim krugovima, fokusiranost na pravne, istorijske, ekonomske i socio-političke probleme, omogućavanje mladim istraživačima da se susretnu sa starijim kolegama u interaktivnom okruženju i promovisanje dalje saradnje u istraživanju, ohrabrivanje objavljivanja i širenja ovog istraživanja u uređenim zbornicima.

Radionica „Ko je ko na Balkanu danas: stvaranje mitova i mutacije identiteta, 1989-2009“ se zasnivala na sledećim pretpostavkama: „državljanstvo“ naslednika bivše Jugoslavije uglavnom je simboličko, odnosno „diskursivno“; međutim, zbog činjenice da su novoformirane države kontinuirano radile na stvaranju nacije u poslednje dve decenije (države stvaraju nacije, a ne obrnuto), analize novostvorene nacionalne identifikacije trebaju se fokusirati na identifikaciju službenih nacionalnih mitova koji su sastavljeni, nametnuti i održavani od strane države. Naravno, ovakvi službeni mitovi nisu bez izazova, pa su legitimnost države i privlačnost ovog tipa državljanstva uvek ugroženi.

Radionica je ispitivala sledeće teme:

  • (ne)kontinuitet mitova bivše nacije i usporedbu starih i novih mitova;
  • novu klasnu strukturu, posebno tzv. „zločinačka privatizacija“ i novo siromaštvo do kojeg je dovela;
  • Novi nacionalni mitovi u procesu osnivanja novih južnoslovenskih država;
  • regionalni, pokrajinski, urbani, ruralni, klanovski i slični identiteti koji su u skladu sa nacionalnim ili su u sukobu sa njim;
  • verske institucije kao nacionalni suosnivači i novi verski mitovi ugrađeni u nacionalne ideologije;
  • migracije, izbeglice i demografske promene;
  • uloga etničkih dijaspora, glavne istorijske kontroverze i konfliktna prisvajanja i upotrebe određenih istorijskih ličnosti, svetih mesta, istorijskih mesta, simbola itd.
Najnovije: